چاپ کتاب از پایان نامه | تبدیل پایان نامه به کتاب| استخراج کتاب از پایان نامه

چاپ کتاب از پایان نامه و یا تبدیل پایان نامه به کتاب و استخراج کتاب از پایان نامه امروزه به عنوان یکی از بندهای پراهمیت در رزومه تبدیل شده است. چاپ کتاب از پایان نامه به خصوص در مصاحبه های دکتری اهمیت بسیار زیادی برای دانشجویان دارد. طبق آخرین امتیاز دهی در مصاحبه های دکتری امتیازی برابر با 6 تا 7 نمره برای متقاضیان به همراه خواهد داشت. چاپ کتاب از پایان نامه باید کلیه مراحل قانونی خود را طی کند به عبارت دیگر باید شماره فیپا، شابک و مجوز چاپ از وزارت ارشاد اسلامی اخذ شده تا کتاب به صورت قانونی چاپ شود. بسیاری از موسسسات سودجو بدون طی این مراحل و با اخذ هزینه های اندک و به شکل غیر قانونی اقدام به این کار می کنند که صدمات بسیاری برای دانشجویان و متقاضیان دارد. پروژه تخصصی چاپ کتاب از پایان نامه، استخراج کتاب از پایان نامه و تبدیل پایان نامه به کتاب در موسسه دانش آسا قانونی ترین و بهترین خدمات را به متقاضیان با عقد قرارداد رسمی ارائه می دهد. که در ادامه به شرح و توضیح آنها خواهیم پرداخت.

شرایط تبدیل پایان نامه های ارشد و دکتری به کتاب

در صورت تماس متقاضیان با موسسه و توضیحات اولیه پایان نامه برای متخصصان گروه چاپ کتاب ارسال می شود و این متخصصان با مطالعه پایان نامه گنجایش و کم و کیف پایان نامه برای تبدیل شدن به کتاب را به نویسندگان پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری اعلام می کنند.
درمرحله بعدی با توافق لازم و تعیین زمان مجوز چاپ از وزارت ارشاد وشماره شابک و نیز فیپا از کتابخانه ملی توافقات به صورت مستند به شکل قرارداد در آمده وکار جریان پیدا می کند.
در گام بعدی ویراستاری های لازم برای تغییر محتوا جهت تبدیل پایان نامه به کتاب و استخراج پایان نامه به کتاب صورت می گیرد. در این گام پیشگفتار به کتاب اضافه شده و فهرست بندی کتاب مجددا تنظیم می شود. کلماتی مانند پایان نامه و یا پروپوزال و یا مواردی که با قالب کتاب سنخیتی نداشته باشند از متن حذف شده و با کلمه و عنوان کتاب جایگزین خواهد شد. ترتیب فصول نیز در این بخش تغییر داده می شود.
در گام بعدی ویراستاری ادبی صورت گرفته و صفحه آرایی متناسب با قطع کتاب انجام می شود تا کیفیت لازم برای چاپ کتاب از پایان نامه به دست آید.
مرحله بعدی تبدیل پایان نامه به کتاب، مرحله تدوین طراحی جلد می باشد. طراحی جلد عموما سلیقه ای بوده و نیاز به مشورت با متقاضیان می باشد. در این گام پیشنهادات متقاضیان نیز برای چاپ کتاب از پایان نامه مد نظر قرار می گیرد.
پایان نامه تبدیل شده به کتاب، پس از آماده شدن برای گرفتن شماره فیپا ارسال شده (شناسنامه کتاب ) فرستاده می شود. پس از اتمام این مرحله در نهایت کتاب استخراج شده از پایان نامه به وزارت ارشاد برای دریافت مجوز چاپ فرستاده می¬شود تا مجوز چاپ برای کتاب مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری صادر شود. در این مرحله کتاب توسط وزارت ارشاد اسلامی مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد. بعد ازآن کتابی که از پایان نامه استخراج شده، آماده چاپ است و توسط ناشر برای لیتوگرافی، چاپ و صحافی فرستاده می شود.

زمان لازم برای تبدیل یک پایان نامه به کتاب چقدر است؟

برای تبدیل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به کتاب به طور معمول یک ماه زمان نیاز است. در صورتی که اگر صفحه آرایی و همچنین ویراستاری و طراحی جلد صورت گرفته باشد این زمان خیلی کمتر خواهد بود.

برای سفارش چاپ کتاب از پایان نامه باید چه کاری انجام دهیم؟

ابتدا پایان نامه خود را برای موسسه ایمیل کنید.
کارشناسان سامانه بعد از مطالعه کتاب با شما تماس میگیرند و شرایط لازم اعم از نحوه چاپ و هزینه لازم را به شما اعلام می کنند.
در صورت توافق قراردادی رسمی شرایط توافقی در آن ذکر شده باشد بین طرفین منعقد خواهد شد.
متخصصان موسسه در رشته های مختلف شروع به صفحه ارایی و ویراستاری پایان نامه جهت تبدیل به کتاب خواهند کرد.
طراحی جلد برای تبدیل پایان نامه به کتاب به شکلی مشارکتی با اخذ نظر از متقاضیان صورت می گیرد
کتاب استخراج شده از پایان نامه برای اخذ فیپا ارسال شده و اقدامات لازم صورت می گیرد.
کتاب برای اخذ مجوز انتشار به وزارت ارشاد اسلامی ارسال شده و مجوز آن اخذ می شود.
کتاب برای چاپ در نسخه های مورد نظر به چاپخانه ارسال شده و در قطع و تعداد نسخه توافق شده تحویل متقاضی می گردد.

هزینه چاپ کتاب از پایان نامه چقدر است؟

هزینه چاپ کتاب از پایان نامه بستگی به تعداد صفحات و تعداد نسخه های چاپی دارد. هزینه پس از بررسی تعداد صفحات و تعداد نسخه و تیراژ کتاب به متقاضی چاپ کتاب از پایان نامه اعلام شده و نحوه پرداخت نیز به صورت اقساطی پرداخت خواهد شد.

چاپ کتاب از پایان نامه | تبدیل پایان نامه به کتاب| استخراج کتاب از پایان نامه

شماره شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد برای تبدیل پایان نامه به کتاب

پس از عقد قرارداد و تحویل فایل پایان نامه به موسسه، شماره شابک تعیین شده و فیپا برای کتاب شما درخواست شده و اخذ این شماره از کتابخانه ملی انجام میشود. پس از آن نوبت به اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد رسیده و این کار نیز صورت گرفته و کتاب برای چاپ به چاپخانه سپرده می شود. متقاضیان باید توجه داشته باشند که پس از درخواست شماره شابک امکان هیچ گونه تغییری درعنوان کتاب ، نام و یا حتی ترتیب اسامی نویسندگان وجود نخواهد داشت.

آیا اخذ مجوز کتاب های مستخرج از پایان نامه معتبر می باشد؟

اخذ مجوز کتابهای مستخرج از پایان نامه به صورت قانونی و مستند از کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود و موسسه به شما این اطمینان را می دهد که کلیه مجوزهای کتب منتشره قابل استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. این امر در مورد اخذ فیپا نیزکاملا صدق می کند و از طرف صاحب اثر نیز قابل پیگیری خواهد بود. در این زمینه باید مراقب افراد سودجو و چاپ کتاب از پایان نامه بدون طی فرآیندهای قانونی بود.

خدمات موسسه دانش آسا برای تبدیل پایان نامه به کتاب

چاپ کتاب از پایان نامه در کلیه رشته های مختلف
چاپ تضمینی کتاب از پایان نامه از طریق انتشارات معتبر و رسمی
تبدیل پایان نامه های دوره ارشد و دکتری به کتاب با اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد و فیپا از کتابخانه ملی
چاپ کتاب از پایان نامه اعضای محترم هیئت علمی
ویراستاری ادبی کتاب استخراج شده از پایان نامه
ویراستاری ادبی پایان نامه ها برای چاپ کتاب از پایان نامه
صفحه آرایی کتب استخراجی از پایان نامه های ارشد و دکتری
طراحی جلد با مشارکت نویسندگان و متقاضیان چاپ کتاب از پایان نامه
طراحی جلد در قطع های مختلف برای متقاضیان چاپ کتاب از پایان نامه
اخذ شابک و فیپا به صورت قانونی و معتبر برای متقاضیان چاپ کتاب از پایان نامه
اخذ مجوز چاپ کتاب از پایان نامه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
تبدیل کتاب از پایان نامه و چاپ کتاب از پایان نامه در قطع دلخواه به صورت چاپ دیجیتال و کیفیت عالی
ثبت کتاب چاپ شده از پایان نامه در کتابخانه ملی و اخذ فیپای قابل استعلام
فروش کتاب استخراج شده از پایان نامه در وب سایتها و نمایشگها های مختلف با نظر نویسندگان کتب

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا برای تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ کتاب از پایان نامه را بصورت فوری و تضمینی و با هزینه ارزان و اندک دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.

برچسب ها: چاپ کتاب، چاپ کتاب با تیراژ محدود، چاپ تضمینی کتاب، خدمات چاپ کتاب، مجوز چاپ کتاب، مراحل چاپ کتاب، هزینه چاپ کتاب