چاپ مقاله ISI

چاپ مقاله ISI در کمترین زمان، زمان چاپ مقاله ISI در ژورنال های معتبر، مراحل چاپ مقاله ISI، چاپ فوری مقاله ISI، چاپ مقاله ISI ارزان، چاپ تضمینی مقاله ISI، چاپ سریع مقاله ISI، چاپ مقاله ISI در کمترین زمان ممکن، هزینه چاپ مقاله ISI، چاپ مقاله ISI پزشکی، چاپ مقاله ISI در مجلات و ژورنال های معتبر، چاپ مقاله ISI در ژورنال های معتبر علوم انسانی، هنر، چاپ مقاله ISI در مجلات معتبر وزارت بهداشت و علوم پزشکی، چاپ مقاله ISI در مجلات و ژورنال های معتبر وزارت علوم، چاپ مقاله ISI در نشریات معتبر وزارت بهداشت و علوم پزشکی، چاپ مقاله ISI در نشریات معتبر وزارت علوم

در موسسه دانش آسا، مقاله هاي ISI اکسپت شده در صورت تمايل متقاضي و با پيگيري هاي دپارتمان به صورت تضميني چاپ خواهد شد. در واقع چاپ مقاله ISI در مجله و پيگیري و تسريع آن از خدمات دپارتمان ISI به شمار مي رود.

زمان چاپ مقاله در مجلات ISI چقدر خواهد بود؟

تجربه دپارتمان حاکي از آن است که زمان چاپ مقالات درمجلات ISI بعد از پذيرش حدوداً دو تا سه ماه مي باشد. البته با پيگيري هاي مستمر مي توان زمان چاپ مقالات را به يک ماه تا 45 روز تقليل داد. البته کاهش اين زمان براي مجلات با ضريب تاثير (Impact Factor) امکان پذير نمي باشد و تنها اديتور مجله تعيين کننده زمان چاپ خواهد بود.

مراحل چاپ مقاله در مجلات ISI چگونه است؟

استفاده از خدمات چاپ مقالات در مجلات ISI به صورت عقد قرارداد رسمي بوده و پرداخت هزينه ها نيز به صورت تقسيط شده مي باشد. تعهدات دپارتمان به صورت مشخص و فاز بندي شده بوده و نقطه نظرات متقاضيان نيز در قرارداد لحاظ خواهد شد.

هزينه چاپ مقاله ISI به چه صورتي خواهد بود؟

در زماني که مجلات براي چاپ مقاله ISI هزينه مشخصي را تعيين کرده باشند ارائه خدماتي مانند انتقال هزينه هاي چاپ به صورت ارز خارجي( دلار يا يورو) از طريق صرافي هاي معتمد به عهده دپارتمان خواهد بود. در اين شرايط ارائه راهنمايي هاي لازم جهت پرداخت و ارسال فيش واريزي به مجله و تاييد دريافت آن از سوي اديتور به عهده مجري خواهد بود. خصوصاً اين امر براي پذيرش مقالات از همايش هاي خارجي نمود بيشتري پيدا مي کند. به طور معمول همه همايش هاي خارجي جهت ارائه و چاپ مقاله در کتابچه همايش و يا خدمات ديگر مبلغي را از نويسنده گان دريافت مي کند که در اين صورت ارائه خدمات مربوط به انتقال هزينه و پيگري وصول آن به عهده کارفرما خواهد بود.

چاپ مقاله ISI

آيا پس از چاپ مقاله ISI دپارتمان مجله يا مقاله چاپ شده را به متقاضي ارائه مي دهد؟

پس از چاپ مقاله در مجله مورد نظر يک نسخه از مقاله براي متقاضي ارسال شده و لينک دانلود آن در صورت آنلاين بودن مجله براي وي ارسال مي شود. در صورتي که مجله داراي نسخه چاپي (Print) نيز باشد دپارتمان مکاتبات مربوط به ارسال نسخه هاي چاپي براي متقاضي را انجام خواهد داد.

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا برای چاپ مقاله ISI دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.