نحوه ارسال مقاله به پایگاه الزویر یا ساینس دایرکت ScienceDirect

مراحل ارسال مقاله به پایگاه الزویر یا ساینس دایرکت ScienceDirect به صورت گام به گام در سیستم است:

ابتدا ژورنال متناسب با مقاله خود را باید پیدا کنید. مطمین باشید که محتوی مقاله با scope مجله ژورنال الزویر همخوانی داشته باشد. برای این کار به سایت زیر مراجعه نمایید

https://journalfinder.elsevier.com/

ثبت نام Register در سیستم ژورنال Accident Analysis and Prevention در اینجا
ورود به عنوان نویسنده
پر کردن فرم های online به صورت گام به گام
عنوان مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
وارد کردن نویسندگان
مرحله آخر که Upload است که مدارک مربوط به ترتیب upload می شود:
نامه cover letter که درواقع نامه کوتاهی است خطاب به سردبیر مبنی بر اینکه مقاله تحت عنوان”-” برای داوری ارسال می گردد (نمونه های آن را میتوانید در این سایت در بخش جستجو یافت نمایید.
متن مقاله بدون وجود جدول و شکل (برخی مجلات اعلام می کنند که اسم نویسندگان بایست حذف شده باشد و در این صورت یک صفحه جدا شامل اسم نویسندگان نیز باید ارسال گردد).
در رابطه با ارسال جداول و اشکال سلایق مختلفی وجود دارد.
سیستم Elsevier فایل های office را هم علاوه بر JPEg و …قبول می نماید. در مورد اشکال شکل ها را جدا جدا upload میکنیم.