لیست مجلات ISI با ایندکس SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

سامانه دانش آسا جهت تسهیل فرآیند انتخاب مجلات برای دانشجویان و اساتید دانشگاه ها، اقدام به گردآوری و طبقه بندی لیست مجلات و ژورنال های ISI با نمایه SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX علوم اجتماعی به تفکیک هر رشته و گرایش علمی نموده است (فایل های آماده شده دانلود رایگان هستند). پارافریز کردن مقالات جهت کشف و جلوگیری از سرقت علمی Plagiarism، ترجمه فوری مقاله ISI ،معرفی ژورنال های معتبر ISI، ترجمه تخصصی مقالات فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات ISI، آموزش مقاله نویسی، برگزاری کارگاه های مقاله نویسی، معرفی لیست و فهرست مجلات و ژورنال های معتبر وزارت علوم، معرفی لیست و فهرست مجلات و ژورنال های معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثابمیت Submit مقاله به ژورنال ها و مجلات معتبر معرفی شده ، استخراج مقاله از پایان نامه ، اکسپت و پذیرش تضمینی و فوری مقاله ISI، چاپ فوری مقاله ISI، چاپ تضمینی مقاله ISI، استخراج کتاب از پایان نامه، چاپ کتاب از پایان نامه، ترجمه کتاب از خدمات موسسه دانش آسا می باشد.

لیست مجلات ISI اخلاق ETHICS
لیست مجلات ISI ارتباطات COMMUNICATION
لیست مجلات ISI ارگونومی و فاکتورهای انسانی ERGONOMICS
لیست مجلات ISI اقتصاد ECONOMICS
لیست مجلات ISI انسان شناسی و مردم شناسی ANTHROPOLOGY
لیست مجلات ISI آموزش استثنایی  EDUCATION, SPECIAL
لیست مجلات ISI آموزش و علوم تربیتی EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
لیست مجلات ISI برنامه ریزی و توسعه PLANNING & DEVELOPMENT
لیست مجلات ISI پرستاری NURSING
لیست مجلات ISI پیری‏ شناسی GERONTOLOGY
لیست مجلات ISI تاریخ HISTORY
لیست مجلات ISI تاریخ علوم اجتماعی HISTORY OF SOCIAL SCIENCES
لیست مجلات ISI تاریخ و فلسفه علم HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE
لیست مجلات ISI توان بخشی REHABILITATION
لیست مجلات ISI جامعه شناسی SOCIOLOGY
لیست مجلات ISI جرم و کیفر شناسی CRIMINOLOGY & PENOLOGY
لیست مجلات ISI جغرافیا GEOGRAPHY
لیست مجلات ISI جمعیت شناسی DEMOGRAPHY
لیست مجلات ISI حقوق LAW
لیست مجلات ISI حمل و نقل TRANSPORTATION
لیست مجلات ISI خدمات اجتماعی SOCIAL WORK
لیست مجلات ISI خدمات و سیاستگذاری سلامت HEALTH POLICY & SERVICES
لیست مجلات ISI روابط بین الملل INTERNATIONAL RELATIONS
لیست مجلات ISI روابط صنعتی و نیروی کار INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR
لیست مجلات ISI روانپزشکی PSYCHIATRY
لیست مجلات ISI روانشناسی – اجتماعی PSYCHOLOGY, SOCIAL
لیست مجلات ISI روانشناسی – آموزشی PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL
لیست مجلات ISI روانشناسی – بین رشته ای PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
لیست مجلات ISI روانشناسی – بیولوژیک PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL
لیست مجلات ISI روانشناسی – تجربی PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
لیست مجلات ISI روانشناسی – توسعه ای PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
لیست مجلات ISI روانشناسی – روانکاوی PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS
لیست مجلات ISI روانشناسی – ریاضی PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL
لیست مجلات ISI روانشناسی – کاربردی PSYCHOLOGY, APPLIED
لیست مجلات ISI روانشناسی -بالینی PSYCHOLOGY, CLINICAL
لیست مجلات ISI زبانشناسی LINGUISTICS
لیست مجلات ISI سلامت عمومی، محیطی و شغلی PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
لیست مجلات ISI سومصرف مواد SUBSTANCE ABUSE
لیست مجلات ISI علوم اجتماعی – بین رشته ای SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
لیست مجلات ISI علوم اجتماعی – بیوپزشکی SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
لیست مجلات ISI علوم اجتماعی- روشهای ریاضی SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
لیست مجلات ISI علوم اطلاعات و کتابداری INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE
لیست مجلات ISI علوم سیاسی POLITICAL SCIENCE
لیست مجلات ISI مدیریت MANAGEMENT
لیست مجلات ISI مدیریت دولتی PUBLIC ADMINISTRATION
لیست مجلات ISI مدیریت کسب و کار BUSINESS
لیست مجلات ISI مدیریت مالی  BUSINESS, FINANCE
لیست مجلات ISI مسائل اجتماعی SOCIAL ISSUES
لیست مجلات ISI مطالعات خانواده FAMILY STUDIES
لیست مجلات ISI مطالعات زنان WOMENS STUDIES
لیست مجلات ISI مطالعات شهری URBAN STUDIES
لیست مجلات ISI مطالعات فرهنگی CULTURAL STUDIES
لیست مجلات ISI مطالعات قومی ETHNIC STUDIES
لیست مجلات ISI مطالعات محیطی ENVIRONMENTAL STUDIES
لیست مجلات ISI مطالعات منطقه ای AREA STUDIES
لیست مجلات ISI هتلداری،اوقات فراغت، ورزش و توریسم HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM