لیست طبقه بندی شده مجلات ISI با ایندکس SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED

موسسه دانش آسا که در زمینه آموزش مقاله نویسی و ترجمه تخصصی مقالات ISI و مشاوره پذیرش مقالات در مجلات معتبر داخلی و بین المللی فعالیت دارد جهت تسهیل فرآیند انتخاب مجلات و ژورنال های معتبر، اقدام به گردآوری لیست مجلات JCR-ISI با نمایه SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED نموده است. این نمایه دارای پوشش حدود 8500 مجله از ISI را به خود اختصاص داده است. این دسته از ژورنال ها دارای نمایه Web of sciences (WOS) هستند و دارای ضریب تاثیر (Impact Factor) هستند. محققین، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران می توانند بسته به رشته خود اقدام به دانلود رایگان لیست مجلات ISI متناسب با رشته و حوزه کاری خود با نمایه SCI-Expanded نمایند (لیست به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است)

لیست مجلات ISI آلرژی ALLERGY
لیست مجلات ISI آناتومی و مورفولوژی ANATOMY & MORPHOLOGY
لیست مجلات ISI ابزار دقیق INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
لیست مجلات ISI اتوماسیون و سیستم های کنترل AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
لیست مجلات ISI اقیانوس شناسی OCEANOGRAPHY
لیست مجلات ISI اکولوژی ECOLOGY
لیست مجلات ISI الکتروشیمی ELECTROCHEMISTRY
لیست مجلات ISI انرژی و سوختها ENERGY & FUELS
لیست مجلات ISI آمار و احتمال STATISTICS & PROBABILITY
لیست مجلات ISI آموزش – رشته های علمی EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES
لیست مجلات ISI آندرولوژی ANDROLOGY
لیست مجلات ISI بلورشناسی CRYSTALLOGRAPHY
لیست مجلات ISI بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
لیست مجلات ISI بیوشیمی و بیولوژی مولکولی BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
لیست مجلات ISI بیوفیزیک BIOPHYSICS
لیست مجلات ISI بیولوژی BIOLOGY
لیست مجلات ISI بیولوژی باروری REPRODUCTIVE BIOLOGY
لیست مجلات ISI پاتولوژی PATHOLOGY
لیست مجلات ISI پرنده شناسی ORNITHOLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – اخلاق پزشکی MEDICAL ETHICS
لیست مجلات ISI پزشکی – اطفال PEDIATRICS
لیست مجلات ISI پزشکی – انفورماتیک پزشکی MEDICAL INFORMATICS
لیست مجلات ISI پزشکی – انگل شناسی PARASITOLOGY
>
لیست مجلات ISI پزشکی – اورژانس EMERGENCY MEDICINE
لیست مجلات ISI پزشکی – اورولوژی و نفرولوژی UROLOGY & NEPHROLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – ایمنی شناسی IMMUNOLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – بیمارهای نواحی گرمسیری TROPICAL MEDICINE
لیست مجلات ISI پزشکی – بیماری های عفونی INFECTIOUS DISEASES
لیست مجلات ISI پزشکی – بیماریهای عروق محیطی PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
لیست مجلات ISI پزشکی – پوست DERMATOLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – پیری شناسی و سالمندان GERIATRICS & GERONTOLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – تحقیق و آزمایش MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
لیست مجلات ISI پزشکی – ترمیم استخوان ORTHOPEDICS
لیست مجلات ISI پزشکی – تصویربرداری از سیستم عصبی NEUROIMAGING
لیست مجلات ISI پزشکی – جراحی SURGERY
لیست مجلات ISI پزشکی – جراحی دهان و دندان DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
لیست مجلات ISI پزشکی – چشم پزشکی OPHTHALMOLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – حقوق پزشکی MEDICINE, LEGAL
لیست مجلات ISI پزشکی – خون شناسی HEMATOLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – دستگاه تنفسی RESPIRATORY SYSTEM
لیست مجلات ISI پزشکی – رادیولوژی، پزشکی هسته ای و تصویر برداری پزشکی RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
لیست مجلات ISI پزشکی – روماتورلوژی RHEUMATOLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – زنان و زایمان OBSTETRICS & GYNECOLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – سم شناسی TOXICOLOGY
لیست مجلات ISI پزشکی – علوم اعصاب NEUROSCIENCES
مجلات ISI پزشکی – عمومی و داخلی MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
مجلات ISI پزشکی – غدد و متابولیسم ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
مجلات ISI پزشکی – غده شناسی ONCOLOGY
مجلات ISI پزشکی – فارماکولوژی و داروسازی PHARMACOLOGY & PHARMACY
مجلات ISI پزشکی – فناوری آزمایشگاهی MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
مجلات ISI پزشکی – قارچ شناسی MYCOLOGY
مجلات ISI پزشکی – گوارش و کبد GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
مجلات ISI پزشکی – مبکروبیولوژی میکروب شناسی MICROBIOLOGY
مجلات ISI پزشکی – میکروسکوپ MICROSCOPY
مجلات ISI پزشکی – ویروس شناسی VIROLOGY
مجلات ISI پژوهش عملیاتی تحقیق در عملیات OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT
مجلات ISI تاریخ و فلسفه علم HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE
مجلات ISI ترمودینامیک THERMODYNAMICS
مجلات ISI تغذیه و رژیم های غذایی NUTRITION & DIETETICS
مجلات ISI تنوع زیستی BIODIVERSITY CONSERVATION
مجلات ISI جانور شناسی ZOOLOGY
مجلات ISI جغرافیای فیزیکی GEOGRAPHY, PHYSICAL
مجلات ISI جنگلداری FORESTRY
مجلات ISI حشره شناسی ENTOMOLOGY
مجلات ISI دامپزشکی VETERINARY SCIENCES
مجلات ISI دیرینه شناسی PALEONTOLOGY
مجلات ISI روش های پژوهش بیوشیمی BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
مجلات ISI ریاضیات – کاربردهای بین رشته ای MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
مجلات ISI ریاضیات – کاربردی MATHEMATICS, APPLIED
مجلات ISI ریاضیات MATHEMATICS
مجلات ISI زمین شناسی GEOLOGY
مجلات ISI زیست شناسی تکاملی EVOLUTIONARY BIOLOGY
مجلات ISI زیست شناسی توسعه ای DEVELOPMENTAL BIOLOGY
مجلات ISI زیست شناسی دریایی و آب شیرین MARINE & FRESHWATER BIOLOGY
مجلات ISI زیست شناسی ریاضی و محاسباتی MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY
مجلات ISI زیست شناسی سلولی CELL BIOLOGY
مجلات ISI ژنتیک و وراثت GENETICS & HEREDITY
مجلات ISI ژئوشیمی و ژئوفیزیک GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS
مجلات ISI شیلات FISHERIES
مجلات ISI شیمی – ارگانیک CHEMISTRY, ORGANIC
مجلات ISI شیمی – بین رشته ای CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
مجلات ISI شیمی – پزشکی CHEMISTRY, MEDICINAL
مجلات ISI شیمی – تحلیلی CHEMISTRY, ANALYTICAL
مجلات ISI شیمی – فیزیک CHEMISTRY, PHYSICAL
مجلات ISI شیمی – کاربردی CHEMISTRY, APPLIED
مجلات ISI شیمی – معدنی و هسته ای CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR
مجلات ISI صوت شناسی ACOUSTICS
مجلات ISI طیف نمایی SPECTROSCOPY
مجلات ISI علم بی هوشیANESTHESIOLOGY
مجلات ISI علوم بین رشته ای MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
مجلات ISI علوم پلیمر POLYMER SCIENCE
مجلات ISI علوم خاک SOIL SCIENCE
مجلات ISI علوم رفتاری BEHAVIORAL SCIENCES
مجلات ISI علوم زمین – بین رشته ای GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
مجلات ISI علوم کامپیوتر و سایبرنتیک COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
مجلات ISI علوم گیاهی PLANT SCIENCES
مجلات ISI علوم محیط زیست ENVIRONMENTAL SCIENCES
مجلات ISI علوم مواد – بین رشته ای MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
مجلات ISI علوم مواد – بیومواد MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS
مجلات ISI علوم مواد – سرامیک MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
مجلات ISI علوم مواد – کاغذ و چوب MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD
مجلات ISI علوم مواد – کامپوزیت MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES
مجلات ISI علوم مواد – نساجی MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
مجلات ISI علوم و تکنولوژی عکس برداری IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC
مجلات ISI علوم و خدمات بهداشت و سلامت HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
مجلات ISI علوم و صنایع غذایی FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
مجلات ISI علوم و فناوری حمل و نقل TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY
مجلات ISI علوم و فناوری نانو NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
مجلات ISI علوم ورزشی SPORT SCIENCES
مجلات ISI علوم هواشناسی و جوی METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES
مجلات ISI فیزیک – بین رشته ای PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
مجلات ISI فیزیک – ذرات PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
مجلات ISI فیزیک – ریاضیات PHYSICS, MATHEMATICAL
مجلات ISI فیزیک – سیالات و پلاسما PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS
مجلات ISI فیزیک – کاربردی PHYSICS, APPLIED
مجلات ISI فیزیک – مولکولی و شیمیایی PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR
مجلات ISI فیزیولوژی PHYSIOLOGY
مجلات ISI قلب و سیستم های قلبی عروقی CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
مجلات ISI کامپیوتر – تئوریها و روشها COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
مجلات ISI کامپیوتر – سخت افزار و معماری کامپیوتر COMPUTER SCIENC EHARDWARE & ARCHITECTURE
مجلات ISI کامپیوتر – کاربردهای بین رشته ای COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
مجلات ISI کامپیوتر – مهندسی نرم افزار COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
مجلات ISI کامپیوتر – هوش مصنوعی COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
مجلات ISI کامپیوتر سیستم های اطلاعاتی COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
مجلات ISI کانی شناسی MINERALOGY
مجلات ISI کشاورزی – اقتصاد و سیاستگذاری AGRICULTURAL ECONOMICS &POLICY
مجلات ISI کشاورزی – زراعت AGRONOMY
مجلات ISI کشاورزی باغبانی HORTICULTURE
مجلات ISI کشاورزی- بین شته ای AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY
مجلات ISI کنترل از راه دور REMOTE SENSING
مجلات ISI لیمنولوژی LIMNOLOGY
مجلات ISI مراقبت پزشکی CRITICAL CARE MEDICINE
مجلات ISI معدن و فرآوری معدنی MINING & MINERAL PROCESSING
مجلات ISI مکانیک MECHANICS
مجلات ISI منابع آب WATER RESOURCES
مجلات ISI مهندسی – پتروشیمی ENGINEERING, PETROLEUM
مجلات ISI مهندسی – دریا ENGINEERING, MARINE
مجلات ISI مهندسی برق ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
مجلات ISI مهندسی بین رشته ای ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
مجلات ISI مهندسی زمین شناسی GEOLOGY
مجلات ISI مهندسی زیست پزشکی ENGINEERING, BIOMEDICAL
مجلات ISI مهندسی ساخت و تولید ENGINEERING, MANUFACTURING
مجلات ISI مهندسی سلولی و بافت CELL & TISSUE ENGINEERING
مجلات ISI مهندسی شیمی ENGINEERING, CHEMICAL
مجلات ISI مهندسی صنایع ENGINEERING, INDUSTRIAL
مجلات ISI مهندسی عمران ENGINEERING, CIVIL
مجلات ISI مهندسی کشاورزی AGRICULTURAL ENGINEERING
مجلات ISI مهندسی کشاورزی علوم دامی و لبنیات
مجلات ISI مهندسی متالوژی و متالورژی METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING
مجلات ISI مهندسی محیط زیست ENGINEERING, ENVIRONMENTAL
مجلات ISI مهندسی مکانیک ENGINEERING, MECHANICAL
مجلات ISI مهندسی هوا و فضا ENGINEERING, AEROSPACE
مجلات ISI نجوم و ستاره شناسی ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
مجلات ISI نورشناسی OPTICS
مجلات ISI نورولوژی بالینی CLINICAL NEUROLOGY
مجلات ارتباطات از راه دور TELECOMMUNICATIONS