تقویت رزومه با چاپ کتاب

تقویت رزومه با چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری، چاپ کتاب برای مصاحبه های جذب هیات علمی ، چاپ کتاب برای ارتقای اعضای هیئت علمی، امتیاز چاپ کتاب برای نظام رتبه بندی معلمان، چاپ کتاب برای مصاحبه های شغلی، ترجمه کتاب، چاپ کتاب برای اپلای و مصاحبه دکتری خارج از کشور، امتیاز چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری، امتیاز چاپ کتاب برای مصاحبه جذب هیات علمی، امتیاز چاپ کتاب برای ارتقای عضو هیات علمی، امتیاز چاپ کتاب برای نظام رتبه نبدی معلمین و فرهنگیان، امتیاز چاپ کتاب برای اپلای و پذیرش دکتری و بورس دانشگاه های خارج از کشور

چاپ کتاب می تواند وزن بالایی در بهبود رزومه دانشجویان داشته باشد. بهبود رزومه نیز بستر لازم برای قبولی آنها در دوره دکتری که 50 در صد نمره قبولی به مقاله ها و کتاب های چاپ شده از سوی دانشجو بستگی دارد به عبارت دیگر چاپ یک یا دو کتاب از پایان نامه ها و جزوات درسی و یا ترجمه کتاب با مجوز وزارت ارشاد نشان قابلیت بالای دانشجو در انتشار علمی در بهترین سطح خود می باشد. طبق باروم بندی و امتیاز دهی به انتشارات دانشجویان در دوره مصاحبه دکتری در سال 1396 چاپ هر کتاب امتیازی برابر با 6 تا 7 نمره برای دانشجو به همراه دارد. اعضای سامانه دانش آسا که سابقه همکاری با دانشگاه های معتبر دانشگاه های تهران را دارند، آماده ارائه مشاوره های تلفنی به متقاضیان عزیز هستند. طبق تجربه این اعضا، امتیاز کتاب تالیفی مجوز چاپ از وزارت ارشاد و فیپا از کتابخانه ملی و یا کتاب ترجمه شده برای مصاحبه های دکتری 7 امتیاز می باشد. بنابراین دانشجویان می توانند با داشتن حداقل دو کتاب چاپ شده قبولی خود در مصاحبه های دکتری رزومه خود را تقویت نمایند. همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه ها با چاپ کتاب خود میتوانند ارتقا پیدا کنند. ارتقا از مربی به استادیاری با چاپ کتاب. ارتقا از استادیاری به دانشیاری با چاپ کتاب. ارتقا از دانشیاری به استاد تمامی به چاپ کتاب. فرهنگیان و معلمان عزیز هم با چاپ کتاب می توانند رتبه خود را بهبود و رزومه خود را با چاپ کتاب تقویت نمایند.

چاپ کتاب برای مصاحبه های جذب هیات علمی چقدر امتیاز دارد؟

طبق تجربه اساتید همکار با سامانه دانش آسا، امتیاز چاپ کتاب برای متقاضیان بسیار حیاتی و ضروری است. طبق بخش نامه های امتیاز دهی به متقاضیان جذب هیئت علمی هر کتاب معتبر چاپ شده برای متقاضیان امتیازی برابر با 15 نمره خواهد داشت که معادل امتیاز دو مقاله می باشد. موسسه دانش آسا آماده خدمت رسانی در راستای چاپ کتاب به همه متقاضیان جذب هیئت علمی می باشد.

چاپ کتاب برای ارتقای اعضای هیئت علمی چه امتیازاتی دارد؟

مطابق با آیین نامه ها و بخش نامه های وزارت علوم، وزارت بهداشت و علوم پزشکی و دانشگاه های آزاد و سراسری برای اعضای هیئت علمی در صورت چاپ یک کتاب برحسب کیفیت محتوی، کیفیت نگارش و اعتبار ناشر در چاپ اول امتیازی معادل 20 نمره تعلق خواهد گرفت. اما کتاب ترجمه شده که به شکل قانونی و معتبر به چاپ رسیده باشده بنا به تشخیص هیات ممیزه تا 10 امتیاز در پی خواهد داشت.

امتیاز چاپ کتاب برای نظام رتبه بندی معلمان چقدر است؟

در سیستم جدید که از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده امتیاز چاپ کتاب برای معلمان امتیازی بین 10 تا 15 نمره را در پی داشته باشد.

آیا چاپ کتاب برای مصاحبه های شغلی هم امتیاز دارد؟

داشتن کتاب چاپ شده برای مصاحبه های شغلی نیز بسیار مهم است چرا که نشان از قابلیت و استعد علمی فرد در زیمنه خاص دارد. بنا براین چاپ کتاب به صورت مجزا و حتی تبدیل یافته های پایان نامه خودتان به شکل کتاب می تواند در پربار بودن رزومه شما و همچنین فعالیت علمی شما در رشته تخصصی خودتان را بیش از پیش برجسته سازد و شما را در مصاحبه های شغلی یاری دهد.

تقویت رزومه با چاپ فوری کتاب

خدمات موسسه دانش آسا برای چاپ کتاب برای مصاحبه های ورود به دوره دکتری، چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری، ترجمه و چاپ کتاب مصاحبه های جذب هیات علمی ، ترجمه کتاب و چاپ کتاب ارتقای اعضای هیئت علمی، چاپ کتاب برای نظام رتبه بندی معلمان، چاپ کتاب برای مصاحبه های شغلی، ترجمه کتاب و چاپ کتاب برای اپلای و مصاحبه دکتری خارج از کشور

چاپ کتاب تالیفی دانشجویان با مجوز رسمی از وزارت ارشاد برای ارتقای رزومه مصاحبه های ورود به دوره دکتری
چاپ کتب تالیفی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با مجوز رسمی برای ارتقای اعضای هیئت علمی
ویراستاری و چاپ کتاب ترجمه شده توسط متخصصین چاپ کتاب برای مصاحبه های ورود به دوره دکتری، ویراستاری و چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری، ویراستاری و چاپ کتاب مصاحبه های جذب هیات علمی ، ویراستاری و چاپ کتاب ارتقای اعضای هیئت علمی، ویراستاری و چاپ کتاب ترجمه شده برای نظام رتبه بندی معلمان، ویراستاری و چاپ کتاب ترجمه شده برای مصاحبه های شغلی، ترجمه کتاب، ویراستاری و چاپ کتاب ترجمه شده برای اپلای و مصاحبه دکتری خارج از کشور
توسعه محتوای مستندات علمی دانشجویان و تبدیل آن ها به کتاب برای مصاحبه های ورود به دوره دکتری
بهبود رزومه دانشجویان برای ورود به دوره دکتری با چاپ کتاب برای مصاحبه های ورود به دوره دکتری
صفحه آرایی، طراحی جلد، اخذ مجوز و چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری، چاپ کتاب برای مصاحبه های جذب هیات علمی ، چاپ کتاب برای ارتقای اعضای هیئت علمی، امتیاز چاپ کتاب برای نظام رتبه بندی معلمان، چاپ کتاب برای مصاحبه های شغلی، ترجمه کتاب، چاپ کتاب برای اپلای و مصاحبه دکتری خارج از کشور
همکاری با انتشارات معتبر جهت چاپ کتاب برای نظام رتبه بندی معلمان
ارائه کتب چاپ شده دانشجویان در نمایشگاه مختلف کتاب
ترجمه کتب در رشته های تخصصی با کیفیت مناسب و انجام کارهای مربوط به چاپ کتاب برای مصاحبه های جذب هیات علمی ، چاپ کتاب برای ارتقای اعضای هیئت علمی،
چاپ تضمینی کتب تالیفی و ترجمه شده دانشجویان و اعضای هیئت علمی در انتشارات معتبر
تبدیل پایان نامه های دوره ارشد و دکتری به کتاب با اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد و فیپا از کتابخانه ملی
تلفیق دو پایان نامه برای استخراج کتاب از آن برای تقویت رزومه
چاپ کتاب از پایان نامه ها با تقویت محتوا و ساختار انها برای تقویت رزومه
ویراستاری ادبی پایان نامه ها برای چاپ کتاب برای تقویت رزومه
صفحه آرایی کتب استخراجی از پایان نامه های ارشد و دکتری برای ارتقای رزومه
اخذ شابک و فیپا به شکل کاملا قانونی و قابل استعلام
چاپ کتاب با مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برای تقویت رزومه

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا برای تقویت رزومه با چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری، تقویت رزومه با چاپ کتاب برای مصاحبه جذب هیات علمی وزارت علوم، چاپ کتاب برای جذب هیات علمی وزارت بهداشت و علوم پزشکی، چاپ کتاب برای ارتقای نظام رتبه بندی معلمین و فرهنگیان با کیفیت عالی و با اخذ تمامی مجوزهای رسمی از وزارت ارشاد با اخذ قرارداد رسمی بصورت حضوری و غیر حضوری دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.