تحلیل آماری با Minitab

نرم افزار مینی تب Minitab دارای قابلیت تحلیل احتمالات و توزیع‌های گسسته و پیوسته و شبیه‌سازی داده‌های تصادفی بر پایه توزیع‌های مختلف در تجزیه و تحلیل داده‌هاست. دقت مینی تب با داشتن خروجی‌های بسیار دقیق در آمارهای پارامتریک و ناپارامتریک زبانزد می باشد. نرم افزار مینی تب Minitab برای طراحی آزمایش ها، کنترل کیفیت آماری و پروژه های شش سیگما Six Sigma و بهبود کیفیت بسیار محبوبیت دارد.

تولید اعداد تصادفی با نرم افزار Minitab
توزیع های احتمال با نرم افزار Minitab
توزیع دو جمله ای با نرم افزار Minitab
توزیع پواسون با نرم افزار Minitab
توزیع نرمال با نرم افزار Minitab
توزیع مربع کای با نرم افزار Minitab
توزیع t استیودنت با نرم افزار Minitab
توزیع F فیشر با نرم افزار Minitab
پیدا کردن تابع توزیع یک متغیر تصادفی با نرم افزار Minitab
آزمون اندرسون – دارلینگ با نرم افزار Minitab
آزمون کولوموگراف- اسمیرنف (Kolmogorov–Smirnov test) با نرم افزار Minitab
تبدیل داده های غیر نرمال به نرمال (تبدبل COX-BOX) کاکس- باکس با نرم افزار Minitab
ضریب همبستگی و رگرسیون با نرم افزار Minitab
نحوه استفاده از graphical summary در Minitab مینی تب
کنترل کیفی با نرم افزار Minitab
نمودار (pareto) پارتو با نرم افزار Minitab
بررسی کارایی فرآیند با نرم افزار Minitab
آزمون های فرض با نرم افزار Minitab
آزمون فرض میانگین در یک جامعه نرمال با فرض معلوم بودن انحراف معیار با نرم افزار Minitab
آزمون فرض میانگین در یک جامعه نرمال با فرض نامعلوم بودن انحراف معیار با نرم افزار Minitab
آزمون فرض تفاضل دو میانگین از دو جامعه نرمال با فرض نامعلوم بودن انحراف معیار با نرم افزار Minitab
آزمون فرض نمونه های (paired) زوجی یا وابسته با نرم افزار Minitab
(ANOVA) آنالیز واریانس یک طرفه با نرم افزار Minitab
آنالیز واریانس یک و دو طرفه با نرم افزار Minitab
طرح های عاملی با نرم افزار Minitab
آزمایش های عاملی با نرم افزار Minitab
طراحی عاملی k۲ با نرم افزار Minitab
طرح های بلوکی و کسری با نرم افزار Minitab
رگرسیون و همبستگی در Minitab
به دست آوردن همبستگی بین دو یا چند متغیر با نرم افزار Minitab
انجام عملیات بر روی سطرها و ستون ها با نرم افزار Minitab
محاسبه پارامترهای رگرسیون با نرم افزار Minitab
تحلیل رگرسیون خطی با نرم افزار Minitab
رسم نمودار باقیمانده با نرم افزار Minitab
رگرسیون چندگانه با نرم افزار Minitab
استنباط آماری ناپارامتری در Minitab
تست نرمال بودن متغیرها با نرم افزار Minitab
روش تحلیل داده های غیرنرمال با نرم افزار Minitab
آزمون های ناپارامتری معادل آزمون های پارامتری با نرم افزار Minitab
کنترل فرایند آماری با نرم افزار Minitab
مفاهیم و کاربردهای شاخص های آماری با نرم افزار Minitab
تعیین حدود کنترل با نرم افزار Minitab
تعیین الگوها کنترل فرآیند با نرم افزار Minitab
نمودارهای کنترل برای متغیرهای کمی با نرم افزار Minitab
نمودار xbar و R با نرم افزار Minitab
نمودار xbar و S با نرم افزار Minitab
نمودار اندازه های مجزا با دامنه متحرک (Individual – Moving Range) با نرم افزار Minitab
نمودار Zone با نرم افزار Minitab
نمودارهای کنترل برای متغیرهای کیفی با نرم افزار Minitab
نمودار نسبت اقلام معیوب (P – Chart) با نرم افزار Minitab
نمودار تعداد اقلام معیوب (Np Chart) با نرم افزار Minitab
نمودار تعداد نواقص (نمودار U و C) با نرم افزار Minitab
نمودار Pareto با نرم افزار Minitab
نمودار علت معلول – استخوان ماهی (Cause and effect Fish Bone) با نرم افزار Minitab

گام های اجرایی برای انجام تحلیل های آماری با نرم افزار Minitab .

1-تماس با موسسه و یا درج سفارش برای مشاوره انجام تحلیل با نرم افزار Minitab

متقاضیانی که تمایل به استفاده از خدمات تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار Minitab دارند می توانند با شماره های موجود در قسمت تماس با ما، ارتباط برقرار کرده و یا در قسمت ثبت درخواست یا سفارش، سفارش خود را درج کنند. دپارتمان آماری دانش آسا در کمترین زمان ممکن پاسخ گوی متقاضیان خواهد بود.

2-بررسی تخصصی اهداف، سوالات و فرضیه ها توسط متخصصین نرم افزار Minitab

در این مرحله متخصصین کلیه اهداف و فرضیه های پایان نامه ها و یا مقالات را مطلاعه کرده و مشاوره های رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهند و درصورت انتخاب ازمون آماری نامناسب به آنها مسیر صحیح را نشان خواهند داد.

3-عقد قرارداد رسمی با سازمان ها جهت تحلیل داده ها با نرم افزار Minitab

در صورت توافقات اولیه این توافقات به صورت مستند و به شکل قرار داد تنظیم خواهد شد. در این قرارداد قیمت، زمان تحویل، برگزاری جلسه آموزشی و سایر تعهدات طرفین مشخص می شود. هزینه تحلیل ها متناسب با حجم کار و نوع تحلیل مشخص خواهد شد.

4-انجام تحلیل های Minitab و تدوین گزارش یافته ها با کیفیت مناسب

تحلیل آماری متناسب با رشته متقاضیان به متخصص مسلط به Minitab در رشته تخصصی واگذار می شود. متخصصین با سابقه بالا متعهد به انجام درخواست های متقاضیان متناسب با کیفیت و دقت بالا خواهند بود.

5-تدوین و گزارش یافته های نرم افزار Minitab متاسب با فرمت مورد نظر

گزارش دهی دقیق و منظم یکی از تعهدات متخصصین Minitab در دپارتمان می باشد. بنابراین از همان ابتدا گزارش یافته ها طبق فرمت های لازم مقالات یا پایا نامه های کارشناسی ارشد و دکتری صورت خواهد گرفت.

6-برگزاری جلسه آموزشی حضوری یا غیر حضوری برای تسلط متقاضیان

متخصصین مسلط به Minitab پس از پایان تحلیل های صورت گرفته متعهد به برگزاری جلسه حضوری یا غیر حضوری جهت توضیح و شرح تحلیل های انجام شده خواهند بود. تسلط متقاضی به تحلیل های صورت گرفته کسب نمره عالی در پایان نامه را سبب شده و همچنین امکان دفاع فرد از مقاله را بالا خواهد برد. زمان جلسه آموزشی متناسب با تقاضای متقاضی خواهد بود.

7-انجام اصلاحات لازم در هر مرحله جهت کسب رضایت کامل متقاضی

در صورتی که اساتید راهنما یا مشاور و حتی خود متقاضی خواهان انجام اصلاحاتی باشند این کار در کمترین زمان ممکن و تا رضایت کامل متقاضیان به عهده متخصصان خواهد بود.

تحلیل آماری با Minitab

کاربردهای نرم افزار Minitab

تحلیل آماری با Minitab و شبیه سازی داده های تصادفی بر پایه توزیع ها مختلف
تحلیل آماری با Minitab و برآورد نقطه ای و فاصله ای و آمارهای آن ها
تحلیل آماری با Minitab و روش های گرافیکی جهت تشریح داده ها
تحلیل آماری با Minitab و آزمون های فرضیه با توجه به اطلاعات در دسترس از جوامع
تحلیل آماری با Minitab و آمار توضیحی و توزیع احتمال های گسسته و پیوسته
تحلیل آماری با Minitab و امکان محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف
تحلیل آماری با Minitab و رسم و تجزیه تحلیل نمودارهای کنترل، شش سیگما، SPC ،MSA
ر تحلیل آماری با Minitab و سم نمودارهای سه بعدی
تحلیل آماری با Minitab و انجام تحلیل کنترل کیفیت آماری
تحلیل آماری با Minitab و انجام تحلیل آماری و اقتصادی سری های زمانی
تحلیل آماری با Minitab و ابزارهای طراحی و تحلیل طرح‌های آزمایشی
تحلیل آماری با Minitab و ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون
تحلیل آماری با Minitab و ابزارهای آنالیز بقا و قابلیت اطمینان
تحلیل آماری با Minitab و آنالیزهای چند متغیره

خدمات متخصصین دپارتمان برای تحلیل داده ها با نرم افزار Minitab

تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کارآفرینی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تحقیقات آموزشی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی آموزشی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزش عالی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی کورکان استثنایی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کتابداری
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی صنعتی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته فیزیولوژی ورزشی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت سلامت
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دارو
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پزشکی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پرستاری
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته توانبخشی
تحلیل آماری با MINITAB برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کاردرمانی

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا برای تحلیل داده های آماری با Minitab، تحلیل داده های کنترل کیفیت با Minitab، تحلیل پرسشنامه ها با نرم افزار Minitab، تحلیل داده های اقتصادی با نرم افزار Minitab، تحلیل داده های پرسشنامه های فصل 4 پایان نامه ها با نرم فزار Minitab، تحلیل سری زمانی با استفاده از نرم افزار Minitab و یا درخواست برگزاری کلاس آموزش تخصصی گروهی و خصوصی آموزش نرم افزار Minitab دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.