ترجمه

ترجمه چکیده پایان نامه

ترجمه چکیده پایان نامه چکیده مهم ترین بخش یک پایان نامه می باشد که نشان دهنده خلاصه ای از کل پژوهش میباشد. ترجمه چکیده پایان نامه به انگلیسی توسط مترجم متخصص در رشته مربوطه...

ترجمه مقالات ISI

ترجمه مقاله ISI عموماً ترجمه مقالات برای مجلات ISI باید توسط مترجمین تخصصی آن رشته خاص صورت بگیرد چرا که استفاده از ترمینولوژی هر رشته امکان ترجمه مقاله از سوی مجله را هموار می...