تحلیل آماری

تحلیل آماری با EViews

تحلیل آماری با EViews نرم افزار ایویوز EViews (مخفف Economic Views) بسته نرم افزاری طراحی شده برای تخمین و شبیه سازی الگوهای اقتصادسنجی است. این نرم افزار دو حالته هم برای برنامه نویسی و...

تحلیل داده ها با لیزرل LISREL

تحلیل داده ها با لیزرل LISREL نرم افزار لیزرل (LISREL) توسط جارزگاک و سوربوم برنامه نویسی و طراحی شد. این نرم افزار یکی از پرکاربرد ترین و محبوب ترین نرم افزارهای تجزیه و تحلیل...

دپارتمان تحلیل های آماری

دپارتمان تحلیل های آماری تجزیه و تحلیل های آماری برای سازمان ها به خصوص در بخش مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، علوم پزشکی، علوم پایه پزشکی به عنوان یک فعالیت فنی و تخصصی و منحصر...