پذیرش مقاله پابمد و مدلاین PubMed و Medline

اکسپت فوری مقاله پابمد PubMed، پذیرش تضمینی مقاله پابمد PubMed، اکسپت مقاله مدلاین Medline، پذیرش فوری مقاله در مجلات پابمد Pubmed، اکسپت تضمینی مقاله پابمد در مجلات Pubmed در ژورنال ها و مجلات معتبر Pubmed و مدلاین Medline وزارت بهداشت و علوم پزشکی در کوتاه ترین زمان ممکن، پذیرش مقاله پابمد Pubmed، پذیرش مقاله مدلاین Medline، چاپ مقاله در مجلات پابمد Pubmed، چاپ مقاله در مجلات مدلاین Medline، پذیرش فوری مقاله پابمد Pubmed، پذیرش فوری مقاله مدلاین Medline

اعضای موسسه دانش آسا به دلیل سابقه و تجربه بالا در اخذ پذیرش، اکسپت و چاپ تضمینی و فوری مقالات در مجلات پاب مد PubMed و مدلاین Medline خدمات خدماتی متناسب با نیازهای متقاضیان ارائه می دهد. این اعضاء به دلیل شناخت صحیح از مجلات و ژورنال های نمایه شده در پابمد PubMed و مدلاین Medline و تجربه بالای چاپ مقاله در این پایگاه ها می توانند خدماتی مانند: استخراج مقاله از پایان نامه یا طرح پژوهشی، ترجمه تخصصی مقالات پابمد و مدلاین PubMed و Medline ، تجزیه و تحلیل داده های مقالات پابمد PubMed، ارسال مقاله به مجلات پابمد PubMed و پیگیری اخذ پذیرش از مجلات نمایه شده در پابمد Pubmed و مدلاین Medline در کمترین زمان ممکن، انجام اصلاحات داوران و پیگیری چاپ مقاله به متقاضیان ارائه دهند و پاسخ گوی نیازهای پژوهشگران و برای چاپ مقاله در پایگاه های PubMed وMedline و جلب رضایت شما باشند.

خدمات موسسه دانش آسا برای پذیرش و چاپ مقالات PubMed و Medline

در مواردي که متقاضي پايان نامه ارشد و دکتري يا طرح پژوهشي خود را براي موسسه دانش آسا ارسال کرده باشد فرايند استخراج مقاله از پایان نامه جهت اخذ پذیرش از مجلات پابمد PubMed توسط متخصصان موسسه دانش آسا شروع شده و کيفيت مقاله برای تضمین پذیرش از مجلات پابمد PubMed مورد بازبيني قرار مي گيرد.
در شرايطي که مقالات فارسي به موسسه دانش آسا ارسال شده باشد ابتدا محتوا، سختار و تجزیه و تحلیل صورت گرفته در مقاله توسط اعضاء مورد بررسی کیفی قرار گرفته و در صورت دارا بودن شرایط لازم برای فرايند ترجمه و ويرايش تخصصي توسط مترجمين موسسه دانش آسا طي شده و مجدداً توسط متخصصين مورد بازبيني قرار مي گيرد. در صورت دارا بودن شرایط لازم برای ترجمه تخصصی مقاله پابمد PubMed و مدلاین Medline ارسال می شود.
با درج اسامي و وابستگي دانشگاهي يا شغلي (Affiliation) و فرمت گذاری مقاله متناسب با مجلات PubMed و Medline مقالات به مجلات مناسب با موضوع تخصصی و قابلیت مقاله ارسال می شود.
پیگیری های لازم برای اخذ کامنت های داوران و یا ادیتور انجام شده و در کمترین زمان ممکن این اصلاحات انجام می گیرد.
پس از انجام اصلاحات پیگیری های لازم برای چاپ مقاله پابمد pubmed و چاپ مقاله Medline صورت گرفته و در صورت دارای بودن هزینه های چاپ از سوی مجله، ارسال این هزینه های از طریق صرافی های معتمد به عهده موسسه دانش آسا خواهد بود.
دریافت زمان چاپ مقاله پابمد Pubmed و مدلاین Medline (اعلام زمان چاپ بنا به نظر ادیتور می باشد).
پیگیری برای چاپ فوری و تضمینی مقاله ازمجلات پابمد Pubmed و مدلاین Medline

امتیاز پذیرش و چاپ مقاله در مجلات PubMed و Medline چقدر است؟

در بسیاری از آیین نامه تشویقی مقالات، آیین نامه حق التحریر مقالات وزارت علوم و دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليت هاي تحقيقاتي دانشجويان به مقالات چاپ شده و یا پذیرش شده در پایگاه های PubMed و Medline امتیازاتی تعلق می گیرد که از ارگانی به ارگان دیگر متفاوت است. اما امتیازات اعطاء شده و یا تشویق های مالی برای ارگان هایی مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت و حتی بنیاد نخبگان متفاوت است و برای اطلاع دقیق از آنها باید به بخش نامه جدید هریک از این ارگان ها مراجعه کرد.

چاپ مقاله در مجلات PubMed و Medline

مقاله هاي پذيرش شده در صورت تمايل متقاضي و با پيگيري هاي متخصصین موسسه به صورت تضميني چاپ خواهد شد. در واقع چاپ مقاله در مجله و پيگري و تسريع آن از خدمات موسسه دانش آسا برای PubMed و Medline به شمار مي رود(برای اطلاع از نحوه استخراج، ترجمه و اخذ پذیرش به منوهای قبلی مراجعه کنید).

زمان چاپ مقالات در مجلات پابمد PubMed و مدلاین Medline چقدر خواهد بود؟

ارائه زمان چاپ در مجلات PubMed و Medline بستگی به ترافیک مقالات و ماهانه بودن یا فصل نامه بودن مجلات دارد. زمان چاپ بعد از پذیرش بنا به نظر ادیتور و زمان بندی وی خواهد بود البته با پيگيري هاي مستمر مي توان زمان چاپ مقالات را تا حدودی تقلیل داد.

فرايند استفاده از خدمات چاپ مقالات در مجلات PubMed و Medline چگونه است؟

استفاده از خدمات چاپ مقالات در مجلات PubMed و Medline به صورت عقد قرارداد رسمي بوده و پرداخت هرينه ها نيز به صورت تقسيط شده مي باشد. تعهدات موسسه به صورت مشخص و فاز بندي شده بوده و نقطه نظرات متقاضيان نيز در قرارداد لحاظ خواهد شد.

خدمات سامانه دانش آسا برای مجلات پابمد(PubMed) و مدلاین (Medline)

ویرایش علمی مقالات متقاضیان قبل ازارسال به مجلات معتبر
ترجمه تخصصی مقالات فارسی به انگلیسی
بهبود کیفی، ساختاری، روش شناختی و رفرنس دهی مقالات متقاضیان
استخراج یک یا دو مقاله از پایان نامه و طرح های پژوهشی با توجه به گنجایش پایان نامه یا طرح ها
انتخاب مجلات PubMed و Medline متناسب با کیفیت مقالات
مشاوره به دانشجویان برای تشخیص اعتبار مجلات PubMed و Medline
انتخاب مجلات PubMed و Medline متناسب با زمان متقاضیان
ثابمیت مقالات و پیگیری ارائه کامنت های داوری از سوی مجلات در کمترین زمان ممکن
انجام اصلاحات داوری مجلات PubMed و Medline
پذیرش تضمینی از مجلات PubMed و Medline
مکاتبه برای چاپ مقالات PubMed و Medline
ارسال مقاله چاپ شده به دانشجویان یا متقاضیان
ارتقاء سطح کیفی، ساختاری، روش شناختی و رفرنس دهی مقالات متقاضیان
استخراج حداقل یک یا دو مقاله از پایان نامه و طرح های پژوهشی
ویرایش علمی مقالات دانشجویان قبل از ارسال مقاله به مجلات
ترجمه تخصصی مقالات فارسی با توجه به اصلاحات تخصصی هر رشته
انتخاب مجلات PubMed و Medline معتبر و مورد تایید وزارتین بهداشت و علوم
اطلاع رسانی در مورد مجلات بلک لیست PubMed و Medline
مشاوره به متقاضیان برای تشخیص اعتبار مجلات PubMed و Medline
انتخاب مجلات PubMed و Medline متناسب با زمان متقاضیان
ارسال مقالات و پیگیری ارائه اصلاحات داوری از سوی مجلات در کمترین زمان ممکن
انجام اصلاحات داوران مجلات PubMed و Medline
اخذ پذیرش از مجلات PubMed و Medline
پیگیری چاپ مقالات PubMed و Medline
ارسال مقالات بعد از چاپ برای به متقاضیان

رشته های زیر تحت پوشش خدمات موسسه دانش آسا برای PubMed و Medline قرار می گیرند:

رشته های پزشکی: پذیرش مقاله پابمد PubMed رادیولوژی، پذیرش مقاله پابمد PubMed زنان و زایمان، پذیرش مقاله پابمد PubMed آسیب شناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed روان پزشکی، پذیرش مقاله پابمد PubMed عصب شناسی، پذیرش مقاله مدلاین Medline بیماری های داخلی، پذیرش مقاله مدلاین Medline جراحی، پذیرش مقاله مدلاین Medline جراحی اعصاب، پذیرش مقاله مدلاین Medline علوم آزمایشگاهی، پذیرش مقاله پابمد PubMed پرستاری، پذیرش مقاله پابمد PubMed خدمات بهداشتی درمانی، گوش، حلق و بینی، پذیرش مقاله پابمد PubMed داروسازی، پذیرش مقاله پابمد PubMed دندانپزشکی، پذیرش مقاله پابمد PubMed فوریت‌های پزشکی، پذیرش مقاله پابمد PubMed ارتوپدی، پذیرش مقاله پابمد PubMed پزشکی اطفال، پزشکی انفورماتیک، پذیرش مقاله پابمد PubMed انکولوژی (سرطان‌شناسی)، پذیرش مقاله پابمد PubMed ایمنی‌شناسی و آلرژی، پذیرش مقاله مدلاین Medline بهداشت عمومی، پذیرش مقاله پابمد PubMed بیماری‌های اعصاب، پذیرش مقاله پابمد PubMed بیماری‌های دهان و دندان، پذیرش مقاله پابمد PubMed بیماری‌های ریوی، پذیرش مقاله پابمد PubMed بینایی سنجی، پذیرش مقاله پابمد PubMed پزشکی بیهوشی، پاتولوژی (آسیب‌شناسی)، پذیرش مقاله پابمد PubMed طب اورژانس، پزشکی خانواده، پزشکی مولکولی، پزشکی قانونی، پزشکی پوست، پذیرش مقاله پابمد PubMed تغذیه و رژیم‌درمانی، پذیرش مقاله مدلاین Medline جراحی عمومی، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی کلیه و مجاری ادراری، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی مغز و اعصاب، پذیرش مقاله پابمد PubMed چشم‌پزشکی، پذیرش مقاله پابمد PubMed خون‌شناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed داروسازی، دارو رسانی، پذیرش مقاله پابمد PubMed دامپزشکی، پذیرش مقاله پابمد PubMed دندانپزشکی، پذیرش مقاله پابمد PubMed روان‌پزشکی، پذیرش مقاله پابمد PubMed روماتولوژی، پذیرش مقاله پابمد PubMed زنان و زایمان، ژنتیک، پذیرش مقاله پابمد PubMed میکروب شناسی، طب سنتی / طب حاشیه، پذیرش مقاله پابمد PubMed طب فیزیکی و توانبخشی، طب کار / بهداشت حرفه‌ای، پذیرش مقاله پابمد PubMed پزشکی عفونی، پذیرش مقاله پابمد PubMed علوم آزمایشگاهی، پذیرش مقاله پابمد PubMed پزشکی غدد، پذیرش مقاله پابمد PubMed پزشکی قلب و عروق، پذیرش مقاله پابمد PubMed پزشکی کلیه و مجاری ادراری، پذیرش مقاله پابمد PubMed پزشکی گوارش و کبد، پذیرش مقاله پابمد PubMed پزشکی گوش، حلق و بینی، مامایی، مدارک پزشکی، کالبدشناسی / علوم تشریحی، آلرژی/ایمنی‌شناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed آندرولوژی، پذیرش مقاله مدلاین Medline پزشکی عروق، پذیرش مقاله مدلاین Medline پزشکی قلب، پذیرش مقاله مدلاین Medline غدد داخلی، پذیرش مقاله مدلاین Medline پزشکی گوارش(کبدشناسی)، پذیرش مقاله مدلاین Medline بیماری‌های عفونی، پذیرش مقاله مدلاین Medline کلیه‌شناسی، سرطان‌شناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed ریه‌شناسی، جراحی قلب، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی قلب و سینه، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی عمومی، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی مغز و اعصاب، چشم‌پزشکی، جراحی دهان و فک و صورت، جراحی ارتوپدی، جراحی دست، پذیرش مقاله مدلاین Medline جراحی گوش و حلق و بینی،جراحی اطفال، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی پلاستیک، پذیرش مقاله مدلاین Medline جراحی انکولوژی، پذیرش مقاله مدلاین Medline جراحی قفسه سینه، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی پیوند عضو، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی تراما، جراحی عروق، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی مجاری ادراری، پذیرش مقاله پابمد PubMed جراحی باروری و ناباروری

رشته های علوم پایه پزشکی: پذیرش مقاله پابمد PubMed بیوشیمی، پذیرش مقاله پابمد PubMed داروشناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed فیزیولوژی، پذیرش مقاله پابمد PubMed مهندسی بهداشت حرفه ای، پذیرش مقاله مدلاین Medline بهداشت محیط وعمومی، پذیرش مقاله مدلاین Medline آموزش بهداشت، پذیرش مقاله مدلاین Medline فیزیک پزشکی، پذیرش مقاله پابمد PubMed میکروب شناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed انگل شناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed انگل شناسی و کالبدشناسی، بافت‌شناسی، آناتومی ماکرو، پذیرش مقاله پابمد PubMed جنین‌شناسی، پذیرش مقاله مدلاین Medline بیوشیمی، تغذیه، میکروب‌شناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed انگل‌شناسی، پذیرش مقاله پابمد PubMed فیزیولوژی، فیزیک پزشکی، پذیرش مقاله مدلاین Medline پرتوشناسی تشخیصی، پذیرش مقاله پابمد PubMed پزشکی هسته ای، پذیرش مقاله پابمد PubMed رادیوبیولوژی، محافظت از پرتو، پذیرش مقاله مدلاین Medline ژنتیک پزشکی، پذیرش مقاله مدلاین Medline آسیب‌شناسی، پذیرش مقاله مدلاین Medline آمار زيستي، آموزش بهداشت، آموزش پزشكي، اپيدميولوژي، ارگونومي، اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي، پذیرش مقاله مدلاین Medline ارزيابي فناوري سلامت، اقتصاد بهداشت، انفورماتيك پزشكي، بهداشت و ايمني موادغذايي، بيوشيمي باليني، پذیرش مقاله مدلاین Medline بینایی سنجی، پرستاري، پرستاري مراقبت هاي ويژه، تكنولوژي گردش خون، تكنولوژي تصويربرداري MRI، پذیرش مقاله پابمد PubMed حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، پذیرش مقاله مدلاین Medline خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي)، راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي، پذیرش مقاله مدلاین Medline رفاه اجتماعی، پذیرش مقاله پابمد PubMed روانشناسي باليني، پذیرش مقاله مدلاین Medline زيست فناوري پزشكي، پذیرش مقاله پابمد PubMed ژنتيك انساني، سلامت و رسانه، پذیرش مقاله مدلاین Medline سم شناسي، شنوايي شناسي، پذیرش مقاله مدلاین Medline علوم بهداشتي در تغذيه، علوم تشريح، فيزيك پزشكي، پذیرش مقاله پابمد PubMed فيزيوتراپي، پذیرش مقاله پابمد PubMed فيزيوتراپي ورزشي، قارچ شناسي پزشكي، پذیرش مقاله پابمد PubMed كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، گفتار درماني، پذیرش مقاله پابمد PubMed مديريت ايمني،سلامت و محیط زیست (HSE)، مهندسي بيمارستان، پذیرش مقاله مدلاین Medline مديريت خدمات بهداشتي درماني، پذیرش مقاله پابمد PubMed مديريت توانبخشي، پذیرش مقاله پابمد PubMed مهندسي بهداشت محيط

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا در زمینه پذیرش تضمینی مقالات پابمد، پذیرش فوری مقاله پابمد، پذیرش فوری مقاله مدلاین Medline دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.