لیست مجلات ISI سم شناسی

لیست مجلات ISI سم شناسی (دانلود لیست و فهرست مجلات و ژورنال های معتبر بین المللی ISI رشته علوم پزشکی گرایش سم شناسی). فهرست مجلات ISI سم شناسی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور. لیست مجلات ISI سم شناسی دارای نمایه تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه (WOS) Web of sciences و Journal citation reports (JCR) با ضریب تاثیر IF (Impact Factor) ایمپکت فاکتور و دارای Q1، Q2، Q3، و Q4 .پذیرش مقاله ISI سم شناسی. ترجمه مقالات ISI سم شناسی. ترجمه کتاب سم شناسی. اکسپت مقاله ISI سم شناسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (پذیرش مقاله ISI برای اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، پذیرش مقاله ISI برای مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله ISI برای دو نمره پایان نامه، پذیرش مقاله ISI برای دفاع از رساله دکتری). دانلود و چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI سم شناسی. چاپ کتاب از پایان نامه سم شناسی (رشته سم شناسی). استخراج فوری مقاله از پایان نامه رشته سم شناسی و معرفی و ارسال و ثابمیت مقاله به مجلات معتبر ISI سم شناسی. تحلیل آماری با نرم افزار و شبیه سازی داده ها، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه آنلاین پایان نامه سم شناسی. چاپ کتاب از پایان نامه سم شناسی.

دانلود لیست مجلات ISI سم شناسی TOXICOLOGY

 SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED – TOXICOLOGY – JOURNAL LIST 
Total journals: 91

ALCOHOL

Bimonthly ISSN: 0741-8329

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

Annual ISSN: 0362-1642

ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO ALTO, USA, CA, 94303-0897

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

AQUATIC TOXICOLOGY

Semimonthly ISSN: 0166-445X

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

Bimonthly ISSN: 0090-4341

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ARCHIVES OF TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 0340-5761

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY

Quarterly ISSN: 0004-1254

INST MEDICAL RESEARCH & OCCUPATIONAL HEALTH, 2 KSAVERSKA ST P O BOX 291, ZAGREB, CROATIA, 00000

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 1742-7835

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOMARKERS

Bimonthly ISSN: 1354-750X

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

BIRTH DEFECTS RESEARCH

Semimonthly ISSN: 2472-1727

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

BMC PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

Irregular ISSN: 2050-6511

BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON, ENGLAND, WC1X 8HL

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 0007-4861

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

CARDIOVASCULAR TOXICOLOGY

Quarterly ISSN: 1530-7905

HUMANA PRESS INC, 999 RIVERVIEW DRIVE SUITE 208, TOTOWA, USA, NJ, 07512

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY

Bimonthly ISSN: 0742-2091

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 0893-228X

AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY

Quarterly ISSN: 0954-2299

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS

Semimonthly ISSN: 0009-2797

ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

CLINICAL TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 1556-3650

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY

Monthly ISSN: 1532-0456

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 1040-8444

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY

Quarterly ISSN: 1556-9527

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

DNA REPAIR

Monthly ISSN: 1568-7864

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY

Quarterly ISSN: 0148-0545

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

DRUG SAFETY

Monthly ISSN: 0114-5916

ADIS INT LTD, 5 THE WAREHOUSE WAY, NORTHCOTE, NEW ZEALAND, AUCKLAND, 0627

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

DRUGS

Semimonthly ISSN: 0012-6667

ADIS INT LTD, 5 THE WAREHOUSE WAY, NORTHCOTE, NEW ZEALAND, AUCKLAND, 0627

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

ECOTOXICOLOGY

Bimonthly ISSN: 0963-9292

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY

Monthly ISSN: 0147-6513

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS

Monthly ISSN: 0893-6692

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES

Monthly ISSN: 0091-6765

US DEPT HEALTH HUMAN SCIENCES PUBLIC HEALTH SCIENCE, NATL INST HEALTH, NATL INST ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES, PO BOX 12233, RES TRIANGLE PK, USA, NC, 27709-2233

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 1520-4081

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY

Monthly ISSN: 0730-7268

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY

Bimonthly ISSN: 1382-6689

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY

Bimonthly ISSN: 0940-2993

ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

EXPERT OPINION ON DRUG METABOLISM & TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 1742-5255

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

FLUORIDE

Quarterly ISSN: 0015-4725

INT SOC FLUORIDE RESEARCH, 727 BRIGHTON RD,, OCEAN VIEW, NEW ZEALAND, DUNEDIN, 9035

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

BIOSIS Previews

FOOD ADDITIVES & CONTAMINANTS PART B-SURVEILLANCE

Quarterly ISSN: 1939-3210

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

BIOSIS Previews

FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT

Monthly ISSN: 1944-0049

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

BIOSIS Previews

FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY

Quarterly ISSN: 0954-0105

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

BIOSIS Previews

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 0278-6915

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

FORENSIC TOXICOLOGY

Semiannual ISSN: 1860-8965

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 0960-3271

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY

Quarterly ISSN: 0892-3973

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

INDUSTRIAL HEALTH

Bimonthly ISSN: 0019-8366

NATL INST OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH, JAPAN, 21-1 NAGAO 6-CHOME TAMA-KU, KAWASAKI KANAGAWA, JAPAN, 214

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

INFLAMMOPHARMACOLOGY

Bimonthly ISSN: 0925-4692

SPRINGER BASEL AG, PICASSOPLATZ 4, BASEL, SWITZERLAND, 4052

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

INHALATION TOXICOLOGY

Monthly ISSN: 0895-8378

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

INTEGRATED ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 1551-3777

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY

Bimonthly ISSN: 1091-5818

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

 

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.