لیست مجلات ISI جراحی دهان و دندان| لیست مجلات ISI دندانپزشکی

لیست مجلات ISI جراحی دهان و دندان (دانلود لیست و فهرست مجلات و ژورنال های معتبر بین المللی ISI رشته علوم پزشکی گرایش دندانپزشکی و جراحی دهان و دندان). فهرست مجلات ISI جراحی دهان و دندان معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور. لیست مجلات ISI جراحی دهان و دندان دارای نمایه تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه (WOS) Web of sciences و Journal citation reports (JCR) با ضریب تاثیر IF (Impact Factor) ایمپکت فاکتور و دارای Q1، Q2، Q3، و Q4 .پذیرش مقاله ISI جراحی دهان و دندان و دندانپزشکی. ترجمه مقالات ISI جراحی دهان و دندان. ترجمه کتاب جراحی دهان و دندان. اکسپت مقاله ISI جراحی دهان و دندان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (پذیرش مقاله ISI برای اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، پذیرش مقاله ISI برای مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله ISI برای دو نمره پایان نامه، پذیرش مقاله ISI برای دفاع از رساله دکتری). دانلود و چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI دندانپزشکی جراحی دهان و دندان. چاپ کتاب از پایان نامه جراحی دهان و دندان (رشته جراحی دهان و دندان). استخراج فوری مقاله از پایان نامه رشته جراحی دهان و دندان و معرفی و ارسال و ثابمیت مقاله به مجلات معتبر ISI جراحی دهان و دندان. تحلیل آماری با نرم افزار و شبیه سازی داده ها، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه آنلاین پایان نامه جراحی دهان و دندان. چاپ کتاب از پایان نامه جراحی دهان و دندان.

دانلود لیست مجلات ISI جراحی دهان و دندان DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE

 SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED – DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE – JOURNAL LIST 
Total journals: 92

ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA

Bimonthly ISSN: 0001-6357

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 0894-8275

MOSHER & LINDER, INC, 318 INDIAN TRACE SUITE 500, WESTON, USA, FL, 33326

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS

Monthly ISSN: 0889-5406

MOSBY-ELSEVIER, 360 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

ANGLE ORTHODONTIST

Bimonthly ISSN: 0003-3219

E H ANGLE EDUCATION RESEARCH FOUNDATION, INC, 1615 BEACON ST, NEWTON N, USA, MA, 02468-1507

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY

Monthly ISSN: 0003-9969

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL

Quarterly ISSN: 0045-0421

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

AUSTRALIAN ENDODONTIC JOURNAL

Tri-annual ISSN: 1329-1947

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

AUSTRALIAN ORTHODONTIC JOURNAL

Semiannual ISSN: 0587-3908

AUSTRALIAN SOC ORTHODONTISTS INC, PO BOX 682, CASTLEMAINE, AUSTRALIA, VIC, 3450

Science Citation Index Expanded

BMC ORAL HEALTH

Irregular ISSN: 1472-6831

BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON, ENGLAND, WC1X 8HL

Science Citation Index Expanded

BRAZILIAN ORAL RESEARCH

ISSN: 1807-3107

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLOGICA, CIDADE UNIV, AV PROF LINEU PRESTES, ARMANDO SALLE OLIVEIRA, AVENIDA LINEU PRESTES, 2227, CP 8216, SAO PAULO, BRAZIL, SP, 05508-900

Science Citation Index Expanded

BRITISH DENTAL JOURNAL

Semimonthly ISSN: 0007-0610

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY

Bimonthly ISSN: 0266-4356

CHURCHILL LIVINGSTONE, JOURNAL PRODUCTION DEPT, ROBERT STEVENSON HOUSE, 1-3 BAXTERS PLACE, LEITH WALK, EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH1 3AF

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

CARIES RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0008-6568

KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL

Bimonthly ISSN: 1545-1569

ALLIANCE COMMUNICATIONS GROUP DIVISION ALLEN PRESS, 810 EAST 10TH STREET, LAWRENCE, USA, KS, 66044

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1523-0899

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH

Monthly ISSN: 0905-7161

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS

Quarterly ISSN: 1432-6981

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

COMMUNITY DENTAL HEALTH

Quarterly ISSN: 0265-539X

F D I WORLD DENTAL PRESS LTD, 5 BATTERY GREEN RD, LOWESTOFT, ENGLAND, SUFFOLK, NR32 1 DE

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0301-5661

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE

Quarterly ISSN: 0886-9634

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

DENTAL MATERIALS

Monthly ISSN: 0109-5641

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

DENTAL MATERIALS JOURNAL

Bimonthly ISSN: 0287-4547

JAPANESE SOC DENTAL MATERIALS DEVICES, C/O KOKU HOKEN KYOKAI, 1-43-9 KOMAGOME TS BDG, KOMAGOME, TOSHIMA-KU, TOKYO, JAPAN, 170-0003

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

DENTAL TRAUMATOLOGY

Bimonthly ISSN: 1600-4469

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0250-832X

BRITISH INST RADIOLOGY, 36 PORTLAND PLACE, LONDON, ENGLAND, W1N 4AT

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION

Quarterly ISSN: 1396-5883

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

EUROPEAN JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY

Quarterly ISSN: 1756-2406

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

Science Citation Index Expanded

EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES

Bimonthly ISSN: 0909-8836

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS

Bimonthly ISSN: 0141-5387

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY

Quarterly ISSN: 1591-996X

ARIESDUE SRL, VIA AIROLDI, CARIMATE, ITALY, 11-22060

Science Citation Index Expanded

GERODONTOLOGY

Quarterly ISSN: 0734-0664

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

HEAD & FACE MEDICINE

Irregular ISSN: 1746-160X

BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON, ENGLAND, WC1X 8HL

Science Citation Index Expanded

IMPLANT DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 1056-6163

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

IMPLANTOLOGIE

Quarterly ISSN: 0943-9692

QUINTESSENZ VERLAGS-GMBH, IFENPFAD 2-4, BERLIN, GERMANY, 12107

Science Citation Index Expanded

INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL

Bimonthly ISSN: 0020-6539

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL

Monthly ISSN: 0143-2885

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERIZED DENTISTRY

Quarterly ISSN: 1463-4201

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

Science Citation Index Expanded

INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL HYGIENE

Quarterly ISSN: 1601-5029

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS

Bimonthly ISSN: 0882-2786

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Monthly ISSN: 0901-5027

CHURCHILL LIVINGSTONE, JOURNAL PRODUCTION DEPT, ROBERT STEVENSON HOUSE, 1-3 BAXTERS PLACE, LEITH WALK, EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH1 3AF

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL SCIENCE

Quarterly ISSN: 1674-2818

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index Expanded

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 0960-7439

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 0198-7569

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS

Bimonthly ISSN: 0893-2174

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY

Quarterly ISSN: 1461-5185

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS

Quarterly ISSN: 2005-7806

KOREAN ACAD PROSTHODONTICS, #705 KOREA SCIENCE & TECHNOLOGY CENTER, 22 TAHRANNO 7 GIL, GANGNAMGU, SEOUL, SOUTH KOREA, 135-703

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE

Bimonthly ISSN: 1678-7757

UNIV SAO PAULO FAC ODONTOLOGIA BAURU, AL DR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 9-75, BAURU-SP, BRAZIL, 17012-901

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY

Quarterly ISSN: 1053-4628

JOURNAL PEDODONTICS INC, 5724 HIGHWAY 280 EAST, BIRMINGHAM, USA, AL, 35242

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY

Monthly ISSN: 0303-6979

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY

Monthly ISSN: 1010-5182

CHURCHILL LIVINGSTONE, JOURNAL PRODUCTION DEPT, ROBERT STEVENSON HOUSE, 1-3 BAXTERS PLACE, LEITH WALK, EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH1 3AF

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF DENTAL EDUCATION

Monthly ISSN: 0022-0337

AMER DENTAL EDUCATION ASSOC-ADEA, 655 K STREET NW, SUITE 800, WASHINGTON, USA, DC, 20001

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH

Monthly ISSN: 0022-0345

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF DENTAL SCIENCES

Quarterly ISSN: 1991-7902

ELSEVIER TAIWAN, RM N-412, 4F, CHIA HSIN BUILDING 11, NO 96, ZHONG SHAN N ROAD SEC 2, TAIPEI, TAIWAN, 10449

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF DENTISTRY

Monthly ISSN: 0300-5712

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ENDODONTICS

Monthly ISSN: 0099-2399

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 1496-4155

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF EVIDENCE-BASED DENTAL PRACTICE

Quarterly ISSN: 1532-3382

ELSEVIER INC, 525 B STREET, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF ORAL & FACIAL PAIN AND HEADACHE

Quarterly ISSN: 2333-0384

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Monthly ISSN: 0278-2391

W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY

Bimonthly ISSN: 0160-6972

ALLEN PRESS INC, 810 E 10TH ST, LAWRENCE, USA, KS, 66044

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE

Monthly ISSN: 0904-2512

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION

Monthly ISSN: 0305-182X

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ORAL SCIENCE

Quarterly ISSN: 1343-4934

NIHON UNIV, SCHOOL DENTISTRY, 1–13 KANDA-SURUGADAI, CHIYODA-KU, TOYKO, JAPAN, 101-8310

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF OROFACIAL ORTHOPEDICS-FORTSCHRITTE DER KIEFERORTHOPADIE

Bimonthly ISSN: 1434-5293

URBAN & VOGEL, NEUMARKTER STRASSE 43, MUNICH, GERMANY, D-81673

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF PERIODONTAL AND IMPLANT SCIENCE

Bimonthly ISSN: 2093-2278

KOREAN ACAD PERIODONTOLOGY, OFFICIAL B-D 2212, 163 SINMUNRO 1-GA, JONGNO-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, 110-990

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0022-3484

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY

Monthly ISSN: 0022-3492

AMER ACAD PERIODONTOLOGY, 737 NORTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 800, CHICAGO, USA, IL, 60611-2690

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY

Monthly ISSN: 0022-3913

MOSBY-ELSEVIER, 360 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF PROSTHODONTIC RESEARCH

Quarterly ISSN: 1883-1958

ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 1059-941X

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH DENTISTRY

Quarterly ISSN: 0022-4006

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Bimonthly ISSN: 2468-7855

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION

Monthly ISSN: 0002-8177

AMER DENTAL ASSOC, 211 E CHICAGO AVE, CHICAGO, USA, IL, 60611

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION

Monthly ISSN: 1488-2159

CANADIAN DENTAL ASSOC, 1815 ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, CANADA, ON, K1G 3Y6

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

KOREAN JOURNAL OF ORTHODONTICS

Bimonthly ISSN: 2234-7518

KOREAN ASSOC ORTHODONTISTS, 603 TRAPALACE II, 1327 SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, 137-070

Science Citation Index Expanded

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL

Bimonthly ISSN: 1698-6946

MEDICINA ORAL S L, CALLE DANIEL BALACIART N 4 PTA 17, VALENCIA, SPAIN, 46020

Science Citation Index Expanded

MOLECULAR ORAL MICROBIOLOGY

Bimonthly ISSN: 2041-1006

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

ODONTOLOGY

Tri-annual ISSN: 1618-1247

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

OPERATIVE DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 0361-7734

OPERATIVE DENTISTRY INC, INDIANA UNIV SCHOOL DENTISTRY, ROOM S411, 1121 WEST MICHIGAN ST, INDIANAPOLIS, USA, IN, 46202-5186

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY CLINICS OF NORTH AMERICA

Quarterly ISSN: 1042-3699

W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

ORAL DISEASES

Bimonthly ISSN: 1354-523X

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY

Quarterly ISSN: 1602-1622

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

ORAL ONCOLOGY

Monthly ISSN: 1368-8375

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

ORAL RADIOLOGY

Semiannual ISSN: 0911-6028

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY

Monthly ISSN: 2212-4403

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

ORTHODONTICS & CRANIOFACIAL RESEARCH

Quarterly ISSN: 1601-6335

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

PEDIATRIC DENTISTRY

Bimonthly ISSN: 0164-1263

AMER ACAD PEDIATRIC DENTISTRY, 211 E CHICAGO AVENUE SUITE 1036, CHICAGO, USA, IL, 60611-2616

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

PERIODONTOLOGY 2000

Tri-annual ISSN: 0906-6713

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

PROGRESS IN ORTHODONTICS

Irregular ISSN: 2196-1042

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

QUINTESSENCE INTERNATIONAL

Monthly ISSN: 0033-6572

QUINTESSENCE PUBLISHING CO INC, 4350 CHANDLER DRIVE, HANOVER PARK, USA, IL, 60133

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

REVUE DE STOMATOLOGIE DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET DE CHIRURGIE ORALE

Bimonthly ISSN: 2213-6533

ELSEVIER, 685 ROUTE 202-206, BRIDGEWATER, USA, NJ, 08807

Science Citation Index Expanded

SEMINARS IN ORTHODONTICS

Quarterly ISSN: 1073-8746

ELSEVIER INC, 525 B STREET, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index Expanded

SWEDISH DENTAL JOURNAL

Quarterly ISSN: 0347-9994

SWEDISH DENTAL JOURNAL, BOX 1217, STOCKHOLM, SWEDEN, SE-111 82

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.