لیست مجلات ISI بیماریهای عروق محیطی

لیست مجلات ISI بیماریهای عروق محیطی (دانلود لیست و فهرست مجلات و ژورنال های معتبر بین المللی ISI رشته علوم پزشکی گرایش بیماریهای عروق محیطی). فهرست مجلات ISI بیماریهای عروق محیطی معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور. لیست مجلات ISI بیماریهای عروق محیطی دارای نمایه تامسون رویترز ویترز Thomson Reuters نمایه (WOS) Web of sciences و Journal citation reports (JCR) با ضریب تاثیر IF (Impact Factor) ایمپکت فاکتور و دارای Q1، Q2، Q3، و Q4 . پذیرش مقاله ISI بیماریهای عروق محیطی. ترجمه مقالات ISI بیماریهای عروق محیطی. ترجمه کتاب بیماریهای عروق محیطی. اکسپت مقاله ISI بیماریهای عروق محیطی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (پذیرش مقاله ISI برای اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، پذیرش مقاله ISI برای مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله ISI برای دو نمره پایان نامه، پذیرش مقاله ISI برای دفاع از رساله دکتری). دانلود و چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI بیماریهای عروق محیطی. چاپ کتاب از پایان نامه بیماریهای عروق محیطی (رشته بیماریهای عروق محیطی). استخراج فوری مقاله از پایان نامه رشته بیماریهای عروق محیطی و معرفی و ارسال و ثابمیت مقاله به مجلات معتبر ISI بیماریهای عروق محیطی. تحلیل آماری با نرم افزار و شبیه سازی داده ها، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه آنلاین پایان نامه بیماریهای عروق محیطی. چاپ کتاب از پایان نامه بیماریهای عروق محیطی.

دانلود لیست مجلات ISI بیماریهای عروق محیطی PERIPHERAL VASCULAR DISEASE

 SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED – PERIPHERAL VASCULAR DISEASE – JOURNAL LIST 
Total journals: 65

AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION

Monthly ISSN: 0895-7061

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY

Monthly ISSN: 0363-6135

AMER PHYSIOLOGICAL SOC, 9650 ROCKVILLE PIKE, BETHESDA, USA, MD, 20814

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

ANGIOGENESIS

Quarterly ISSN: 0969-6970

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

ANGIOLOGY

Monthly ISSN: 0003-3197

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

ANNALS OF VASCULAR SURGERY

Bimonthly ISSN: 0890-5096

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY

Monthly ISSN: 1079-5642

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

ARTERY RESEARCH

Quarterly ISSN: 1872-9312

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

ATHEROSCLEROSIS

Monthly ISSN: 0021-9150

ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS

Semiannual ISSN: 1567-5688

ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

BLOOD PRESSURE

Bimonthly ISSN: 0803-7051

TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OR14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

BLOOD PRESSURE MONITORING

Bimonthly ISSN: 1359-5237

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

CEREBROVASCULAR DISEASES

Bimonthly ISSN: 1015-9770

KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

CIRCULATION

Weekly ISSN: 0009-7322

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

CIRCULATION RESEARCH

Semimonthly ISSN: 0009-7330

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS

Bimonthly ISSN: 1076-0296

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION

Bimonthly ISSN: 1064-1963

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION

Bimonthly ISSN: 1386-0291

IOS PRESS, NIEUWE HEMWEG 6B, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1013 BG

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

CURRENT ATHEROSCLEROSIS REPORTS

Bimonthly ISSN: 1523-3804

CURRENT MEDICINE GROUP, 400 MARKET STREET, STE 700, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

CURRENT HYPERTENSION REPORTS

Bimonthly ISSN: 1522-6417

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY

Bimonthly ISSN: 0957-9672

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION

Bimonthly ISSN: 1062-4821

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY

Quarterly ISSN: 1570-1611

BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, EXECUTIVE STE Y-2, PO BOX 7917, SAIF ZONE, SHARJAH, U ARAB EMIRATES, 1200 BR

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

DIABETES & VASCULAR DISEASE RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1479-1641

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY

Monthly ISSN: 1078-5884

W B SAUNDERS CO LTD, 32 JAMESTOWN RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7BY

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

HEART AND VESSELS

Bimonthly ISSN: 0910-8327

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

HYPERTENSION

Monthly ISSN: 0194-911X

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

HYPERTENSION IN PREGNANCY

Tri-annual ISSN: 1064-1955

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

HYPERTENSION RESEARCH

Monthly ISSN: 0916-9636

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL ANGIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0392-9590

EDIZIONI MINERVA MEDICA, CORSO BRAMANTE 83-85 INT JOURNALS DEPT., TURIN, ITALY, 10126

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTENSION

Irregular ISSN: 2090-0384

HINDAWI LTD, ADAM HOUSE, 3RD FLR, 1 FITZROY SQ, LONDON, ENGLAND, W1T 5HF

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE

Bimonthly ISSN: 1747-4930

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS

Monthly ISSN: 1340-3478

JAPAN ATHEROSCLEROSIS SOC, NICHINAI-KAIKAN B1, 3-28-8 HONGO BUNKYO-KU, TOKYO, JAPAN, 113-0033

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA

Bimonthly ISSN: 1053-0770

W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY

Bimonthly ISSN: 0021-9509

EDIZIONI MINERVA MEDICA, CORSO BRAMANTE 83-85 INT JOURNALS DEPT., TURIN, ITALY, 10126

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION

Monthly ISSN: 1524-6175

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY

Bimonthly ISSN: 1526-6028

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION

Monthly ISSN: 0950-9240

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF HYPERTENSION

Monthly ISSN: 0263-6352

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF STROKE

Tri-annual ISSN: 2287-6391

KOREAN STROKE SOC, C/O CHIN-SANG CHUNG, DEPT NEUROL, SAMSUNG MED CTR, SUNGKYUNKWAN UNIV, SCH MED, IRWON-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, 135-710

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES

Monthly ISSN: 1052-3057

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF HYPERTENSION

Bimonthly ISSN: 1933-1711

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM

Quarterly ISSN: 1470-3203

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS

Monthly ISSN: 1538-7933

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS

Bimonthly ISSN: 0929-5305

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF VASCULAR ACCESS

Bimonthly ISSN: 1129-7298

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY

Monthly ISSN: 1051-0443

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1018-1172

KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF VASCULAR SURGERY

Monthly ISSN: 0741-5214

MOSBY-ELSEVIER, 360 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF VASCULAR SURGERY-VENOUS AND LYMPHATIC DISORDERS

Quarterly ISSN: 2213-333X

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index Expanded

KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1420-4096

KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

MICROCIRCULATION

Bimonthly ISSN: 1073-9688

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

MICROVASCULAR RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0026-2862

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

PERFUSION-UK

Bimonthly ISSN: 0267-6591

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

PHLEBOLOGY

Bimonthly ISSN: 0268-3555

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

PREGNANCY HYPERTENSION-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS CARDIOVASCULAR HEALTH

Quarterly ISSN: 2210-7789

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index Expanded

SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS

Bimonthly ISSN: 0094-6176

THIEME MEDICAL PUBL INC, 333 SEVENTH AVE, NEW YORK, USA, NY, 10001

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

SEMINARS IN VASCULAR SURGERY

Quarterly ISSN: 0895-7967

W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

SHOCK

Monthly ISSN: 1073-2322

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

STROKE

Monthly ISSN: 0039-2499

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS

Monthly ISSN: 0340-6245

SCHATTAUER GMBH-VERLAG MEDIZIN NATURWISSENSCHAFTEN, HOLDERLINSTRASSE 3, STUTTGART, GERMANY, D-70174

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

THROMBOSIS RESEARCH

Monthly ISSN: 0049-3848

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Life Sciences

BIOSIS Previews

VASA-EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR MEDICINE

Quarterly ISSN: 0301-1526

VERLAG HANS HUBER HOGREFE AG, LAENGGASS-STRASSE 76, BERN 9, SWITZERLAND, CH-3000

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

BIOSIS Previews

VASCULAR

Bimonthly ISSN: 1708-5381

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY

Bimonthly ISSN: 1538-5744

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

VASCULAR MEDICINE

Bimonthly ISSN: 1358-863X

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Science Citation Index Expanded

Current Contents – Clinical Medicine

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.