لیست مجلات ISI ارتباطات

دانلود لیست مجلات ISI ارتباطات (دانلود لیست و فهرست مجلات و ژورنال های معتبر بین المللی ISI رشته ارتباطات). فهرست مجلات ISI ارتباطات معتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور. لیست مجلات ISI ارتباطات دارای نمایه تامسون رویترز Thomson Reuters نمایه (WOS) Web of sciences و Journal citation reports (JCR) با ضریب تاثیر IF (Impact Factor) ایمپکت فاکتور و دارای Q1، Q2، Q3، و Q4 .پذیرش مقاله ISI ارتباطات. ترجمه مقالات ISI ارتباطات. ترجمه کتاب ارتباطات. اکسپت مقاله ISI ارتباطات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (پذیرش مقاله ISI برای اپلای خارج از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، پذیرش مقاله ISI برای مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله ISI برای دو نمره پایان نامه، پذیرش مقاله ISI برای دفاع از رساله دکتری). دانلود و چاپ فوری و تضمینی مقاله ISI ارتباطات. چاپ کتاب از پایان نامه ارتباطات (رشته ارتباطات). استخراج فوری مقاله از پایان نامه رشته ارتباطات و معرفی و ارسال و ثابمیت مقاله به مجلات معتبر ISI ارتباطات. تحلیل آماری با نرم افزار و شبیه سازی داده ها، گردآوری داده ها، طراحی پرسشنامه آنلاین پایان نامه ارتباطات. چاپ کتاب از پایان نامه ارتباطات.

دانلود لیست مجلات ISI ارتباطات COMMUNICATION

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX – COMMUNICATION – JOURNAL LIST 
Total journals: 85

AFRICAN JOURNALISM STUDIES

Quarterly ISSN: 2374-3670

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ARGUMENTATION

Quarterly ISSN: 0920-427X

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION

Bimonthly ISSN: 0129-2986

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

CHINESE JOURNAL OF COMMUNICATION

Quarterly ISSN: 1754-4750

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMMUNICATION & SPORT

Bimonthly ISSN: 2167-4795

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMMUNICATION AND CRITICAL-CULTURAL STUDIES

Quarterly ISSN: 1479-1420

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

COMMUNICATION CULTURE & CRITIQUE

Quarterly ISSN: 1753-9129

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMMUNICATION MONOGRAPHS

Quarterly ISSN: 0363-7751

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMMUNICATION RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0093-6502

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMMUNICATION THEORY

Quarterly ISSN: 1050-3293

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMMUNICATIONS-EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH

Quarterly ISSN: 0341-2059

DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, 10785

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

COMUNICAR

Quarterly ISSN: 1134-3478

GRUPO COMUNICAR, APDO CORREOS 527, HUELVA, SPAIN, 21080

Social Sciences Citation Index

CONTINUUM-JOURNAL OF MEDIA & CULTURAL STUDIES

Bimonthly ISSN: 1030-4312

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

CONVERGENCE-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES

Quarterly ISSN: 1354-8565

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CRITICAL DISCOURSE STUDIES

Quarterly ISSN: 1740-5904

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION

Bimonthly ISSN: 1529-5036

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISCOURSE & COMMUNICATION

Bimonthly ISSN: 1750-4813

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISCOURSE & SOCIETY

Bimonthly ISSN: 0957-9265

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISCOURSE CONTEXT & MEDIA

Quarterly ISSN: 2211-6958

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

DISCOURSE STUDIES

Bimonthly ISSN: 1461-4456

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

ENVIRONMENTAL COMMUNICATION-A JOURNAL OF NATURE AND CULTURE

Quarterly ISSN: 1752-4032

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION

Bimonthly ISSN: 0267-3231

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

FEMINIST MEDIA STUDIES

Bimonthly ISSN: 1468-0777

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

GAMES AND CULTURE

Bimonthly ISSN: 1555-4120

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

HEALTH COMMUNICATION

Monthly ISSN: 1041-0236

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

HUMAN COMMUNICATION RESEARCH

Quarterly ISSN: 0360-3989

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION

Quarterly ISSN: 0361-1434

IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, USA, NJ, 08855-4141

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INFORMATION COMMUNICATION & SOCIETY

Monthly ISSN: 1369-118X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERACTION STUDIES

Tri-annual ISSN: 1572-0373

JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO, PO BOX 36224, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Zoological Record

INTERNATIONAL COMMUNICATION GAZETTE

Bimonthly ISSN: 1748-0485

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING

Bimonthly ISSN: 0265-0487

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS COMMUNICATION

Quarterly ISSN: 2329-4884

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION

Irregular ISSN: 1932-8036

USC ANNENBERG PRESS, UNIV SOUTHERN CALIFORNIA, KERCKHOFF HALL, 734 W ADAMS BLVD, MC7725, LOS ANGELES, USA, CA, 90089

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT

Quarterly ISSN: 1044-4068

EMERALD GROUP PUBLISHING LTD, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS

Bimonthly ISSN: 1470-949X

INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD, WORLD TRADE CENTER BLDG, 29 ROUTE DE PRE-BOIS, CASE POSTALE 856, GENEVA, SWITZERLAND, CH-1215

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS-POLITICS

Quarterly ISSN: 1940-1612

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH

Quarterly ISSN: 0954-2892

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JAVNOST-THE PUBLIC

Quarterly ISSN: 1318-3222

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ADVERTISING

Quarterly ISSN: 0091-3367

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH

Quarterly ISSN: 0021-8499

ADVERTISING RESEARCH FOUNDATION, 432 PARK AVENUE SOUTH, 6TH FLOOR, NEW YORK, USA, NY, 10016

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF AFRICAN MEDIA STUDIES

Tri-annual ISSN: 2040-199X

INTELLECT LTD, THE MILL, PARNALL RD, BRISTOL, ENGLAND, BS16 3JG

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH

Quarterly ISSN: 0090-9882

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF BROADCASTING & ELECTRONIC MEDIA

Quarterly ISSN: 0883-8151

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION

Quarterly ISSN: 1050-6519

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF COMMUNICATION

Bimonthly ISSN: 0021-9916

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION

Bimonthly ISSN: 1083-6101

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION

Monthly ISSN: 1081-0730

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 0261-927X

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MASS MEDIA ETHICS

Quarterly ISSN: 0890-0523

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS

Quarterly ISSN: 0899-7764

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF MEDIA PSYCHOLOGY-THEORIES METHODS AND APPLICATIONS

Quarterly ISSN: 1864-1105

HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, MERKELSTR 3, GOTTINGEN, GERMANY, D-37085

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCH

Bimonthly ISSN: 1062-726X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS

Bimonthly ISSN: 0265-4075

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNAL OF THE SMPTE-SOCIETY OF MOTION PICTURE AND TELEVISION ENGINEERS

Monthly ISSN: 0898-042X

SOC MOTION PICTURE TV ENG INC, 3 BARKER AVE, WHITE PLAINS, USA, NY, 10601-1509

Social Sciences Citation Index

JOURNALISM

Bimonthly ISSN: 1464-8849

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNALISM & MASS COMMUNICATION QUARTERLY

Quarterly ISSN: 1077-6990

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNALISM PRACTICE

Bimonthly ISSN: 1751-2786

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

JOURNALISM STUDIES

Bimonthly ISSN: 1461-670X

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

LANGUAGE & COMMUNICATION

Quarterly ISSN: 0271-5309

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MANAGEMENT COMMUNICATION QUARTERLY

Quarterly ISSN: 0893-3189

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MASS COMMUNICATION AND SOCIETY

Bimonthly ISSN: 1520-5436

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MEDIA CULTURE & SOCIETY

Bimonthly ISSN: 0163-4437

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA

Quarterly ISSN: 1329-878X

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

MEDIA PSYCHOLOGY

Quarterly ISSN: 1521-3269

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

MOBILE MEDIA & COMMUNICATION

Tri-annual ISSN: 2050-1579

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

NARRATIVE INQUIRY

Semiannual ISSN: 1387-6740

JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO, PO BOX 36224, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

NEW MEDIA & SOCIETY

Monthly ISSN: 1461-4448

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PERSONAL RELATIONSHIPS

Quarterly ISSN: 1350-4126

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

POLITICAL COMMUNICATION

Quarterly ISSN: 1058-4609

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC OPINION QUARTERLY

Bimonthly ISSN: 0033-362X

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC RELATIONS REVIEW

Bimonthly ISSN: 0363-8111

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE

Bimonthly ISSN: 0963-6625

SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH

Quarterly ISSN: 0033-5630

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION

Quarterly ISSN: 0835-1813

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

RHETORIC SOCIETY QUARTERLY

Bimonthly ISSN: 0277-3945

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

SCIENCE COMMUNICATION

Bimonthly ISSN: 1075-5470

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

SOCIAL SEMIOTICS

Bimonthly ISSN: 1035-0330

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

TECHNICAL COMMUNICATION

Quarterly ISSN: 0049-3155

SOC TECHNICAL COMMUNICATION, 9401 LEE HIGHWAY, STE 300, FAIRFAX, USA, VA, 22031

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

TELECOMMUNICATIONS POLICY

Monthly ISSN: 0308-5961

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Engineering, Computing & Technology

TELEVISION & NEW MEDIA

Bimonthly ISSN: 1527-4764

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

TEXT & TALK

Bimonthly ISSN: 1860-7330

DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, 10785

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP

Quarterly ISSN: 1384-6930

UITGEVERIJ BOOM BV, PRINSENGRACHT 747-751, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1017 JX

Social Sciences Citation Index

TRANSLATOR

Tri-annual ISSN: 1355-6509

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

Current Contents – Arts & Humanities

VISUAL COMMUNICATION

Quarterly ISSN: 1470-3572

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

WRITTEN COMMUNICATION

Quarterly ISSN: 0741-0883

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

Social Sciences Citation Index

Current Contents – Social & Behavioral Sciences

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.