تهیه پاورپوینت برای پایان نامه

در این بخش نحوه تهیه پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد، نکات ارائه پاورپوینت در جلسه دفاع پایان نامه، نحوه آماده سازی پاورپوینت پایان نامه، پاور پوینت پایان نامه، تهیه پاورپوینت پایان نامه ارشد، دانلود رایگان نمونه پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد، فونت پاورپوینت پایان نامه، تم پاورپوینت پایان نامه، فونت پاورپوینت پایان نامه، شیوه تهیه پاورپوینت پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تشریح می شود.

نکات ارائه پاورپوینت در جلسه دفاع پایان نامه

تهیه پاورپوینت برای پایان نامه ارشد و دکتری یکی از نگرانی های دانشجویان برای جلسه دفاع از پایان نامه و رساله خود است. در این بخش لازم است دانشجوی ارشد و دکتری برای دفاع از پایان نامه و رساله خود، پایان نامه را در قالب پاورپوینت آماده سازی نموده و خود را برای جلسه دفاع از پایان نامه و رساله بطور کامل آماده نماید. در اینجا کافی است بدانیم که پایان نامه خوب را میتوان ضعیف ارایه کرد و پایان نامه ضعیف را عالی ارایه کرد بنابراین نحوه ارائه پایان نامه ارشد و رساله دکتری و دفاع از آن در جلسه دفاع در تایید و عدم تایید پایان نامه از سوی داوران بسیار موثر است. برخی از دانشجویان جلسه دفاع را جدی نمی گیرند و این مساله می تواند در نمره پایان نامه آنها تاثیر گذاشته و حتی تایید پایان نامه آنها را به خطر بیندازد.

چگونه برای جلسه دفاع پاورپوینت آماده کنیم؟

آماده سازی و تهیه پاورپوینت PowerPoint برای جلسه دفاع پایان نامه از سبک خاصی پیروی می کند. در تهیه اسلایدهای پاورپوینت، برخی از دانشجویان با توجه به فهرست مطالب پایان نامه، مطالب را کپی پیست کرده و در اسلاید قرار می دهند این کار جزو کارهای اشتباه در تهیه پاورپوینت است و کار دانشجو را ضعیف نمایش خواهد داد. پاورپوینت پایان نامه باید مختصر و مفید نوشته شود و به ارائه پایان نامه به صورت دقیق بپردازد و اگر شخص دیگری شروع به خواندن پاورپوینت پایان نامه نماید بتواند براحتی درک درستی از پایان نامه داشته باشد. تعداد اسلایدها باید بین 20 تا 40 عدد باید باشد با توجه به اینکه زمان ارائه در جلسه دفاع از پایان نامه بین 20 تا 30 دقیقه است.

تم پاورپوینت پایان نامه

پس زمینه و تم پاورپوینت پایان نامه باید به ساده ترین حالت ممکن باشد. از تم های پیچیده برحذر باشید. از پس زمینه های رنگارنگ دوری کنید و سعی کنید پس زمینه سفید و حتی الامکان روشن استفاده نمایید.

فونت پاورپوینت پایان نامه

فونت پاورپوینت پایان نامه باید خوانا باشد. می توانید از فونت های B Nazanin، B Mitra، B titr برای سرعنوان بهره بگیرید.

بخش های مهم برای تهیه پاورپوینت برای پایان نامه

تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می تواند از قاعده زیر پیروی نماید.
۱- صفحه بسم الله الرحمن الرحیم
2- صفحه عنوان پایان نامه. در این صفحه عنوان پایان نامه به فارسی و انگلیسی، اساتید راهنما و مشاور و تاریخ دفاع ذکر می شود میتوان از صفحه عنوان پایان نامه استفاده کرد
3- فهرست مطالبی که قرار است ارائه شوند در پاورپوینت پایان نامه آورده می شود از قبیل بیان مساله، ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش، مبانی نظری، روش تحقیق، نتایج و یافته ها، و نتیجه گیری و پیشنهادات آتی
۵- اسلاید آخر نیز به تشکر و قدردانی از اساتید راهنما، اساتید مشاور و داوران و حضار اختصاص دارد.

خدمات تهیه پاورپوینت برای پایان نامه ارشد و رساله دکترا

تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت دولتی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت شهری
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت بازرگانی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت صنعتی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت مالی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت اجرایی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت کسب و کار MBA
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت ورزشی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت فرهنگی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت رسانه
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت تکنولوژی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه اقتصاد
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حسابداری
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روانشناسی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم تربیتی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم سیاسی،
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم اجتماعی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه تربیت بدنی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم ارتباطات
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه کتابداری
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه تاریخ، تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فلسفه
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه الهیات و معارف اسلامی و مدیریت امور شهری
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت كسب و كار
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه محیط زیست
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت امور فرهنگی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مشاوره
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه سیاستگذاری علم و فناوری
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت بحران
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت بازرگانی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت مالی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت منابع انسانی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت حمل و نقل
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه كارآفرینی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت تكنولوژی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت صنعتی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت خدمات اجتماعی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مددکاری اجتماعی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه دین و رسانه
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم ارتباطات اجتماعی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت رسانه
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مطالعات زنان
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حسابداری
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حسابداری مدیریت
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روان شناسی عمومی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روان شناسی صنعتی و سازمان
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روان شناسی تربیتی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه باستان شناسی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مطالعات جهان
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم سیاسی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه روابط بین الملل
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه ایرانشناسی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مجموعه حقوق
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق خصوصی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق بین الملل
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق عمومی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق بشر
حقوق تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مالکیت فکری
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق محیط زیست
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق اقتصادی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق تجارت بین الملل
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق ارتباطات
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق تجاری اقتصادی بین الملل، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق اصلاح و کیفرهای قضایی، حقوق نظارت و بازرسی، حقوق دادگستری، حقوق دادرسی اداری، حقوق خانواده، حقوق شرکت های تجاری،
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق نفت و گاز
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فقه و حقوق اقتصادی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه حقوق مالی و اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی، مدیریت ثبت اسناد و املاک،
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت جهانگردی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علم سنجی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه کتابداری علم اطلاعات و دانش شناسی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم تربیتی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فلسفه هنر
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فلسفه، الهیات و معارف اسلامی،
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه فقه و حقوق
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه تاریخ و تمدن ملل اسلامی،
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم اجتماعی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه مدیریت ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی،
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه اقتصاد نفت و گاز، علوم اقتصادی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه علوم جغرافیایی
تهیه پاورپوینت برای پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

موسسه دانش آسا علاوه بر تهیه پاورپوینت برای پایان نامه ارشد و دکتری، جلسه آموزشی، توجیهی ،و رفع اشکال قبل از دفاع از پایان نامه را نیز با اساتید فارغ التحصیل دکتری برگزار می کند. در این جلسه که جلسه دفاعیه دانشجو شبیه سازی شده و اساتید همکار پایگاه سامانه دانش آسا پایان نامه دانشجو را بررسی کرده و مشکلات احتمالی و پیش رو را به دانشجو انتقال داده و تلاش می شود در این جلسه به تمامی سوالات و اشکالات دانشجو پاسخ داده شود.

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی دانش آسا برای تهیه پاورپوینت دفاع از جلسه پایان نامه دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل info.daneshasa@gmail.com در ارتباط باشید.